Hledat
Pokročilé hledání

Organizační řád VŠE

Organizační řád Akademický senát Vědecká rada Správní rada Rada pro vnitřní hodnocení Rektor Kancléř Sekretariát rektora Studentský tajemník Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze (FFÚ) Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze (FMV) Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze (FPH) Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze (FIS) Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (NF) Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci (FM) Kvestor Sekretariát kvestora Ekonomický odbor Mzdové a personální oddělení Odbor správy majetku Právní oddělení Nakladatelství Oeconomica Správa účelových zařízení VŠE (SÚZ) Oddělení kontroly, informací a stížností Oddělení public relations (PR) Útvar interního auditu Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Výpočetní centrum (VC) Prorektor pro strategii Sekretariát prorektora Oddělení strategie Projektová kancelář Rozvojové a poradenské centrum (RPC) Institut krizového managementu (IKM) Institut oceňování majetku (IOM) xPort VŠE Business Accelerator Certifikační ústav Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Sekretariát prorektora Pedagogické oddělení Středisko handicapovaných studentů (SHS) Univerzita třetího věku (U3V) Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Prorektor pro vědu a výzkum Sekretariát prorektora Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Vědecká ediční činnost Prorektor pro mezinárodní vztahy a Informační systémy Sekretariát prorektora Oddělení zahraničních styků (OZS) Francouzsko-český institut řízení (IFTG)