Hledat
Pokročilé hledání

Organizační řád VŠE

Organizační řád Akademický senát Vědecká rada Správní rada Rektor Sekretariát rektora Studentský tajemník Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze (FFÚ) Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze (FMV) Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze (FPH) Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze (FIS) Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (NF) Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci (FM) Kvestor Sekretariát kvestora Ekonomický odbor Mzdové a personální oddělení Odbor správy majetku Právní oddělení Nakladatelství Oeconomica Správa účelových zařízení VŠE (SÚZ) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Oddělení kontroly, informací a stížností Oddělení public relations (PR) Útvar interního auditu Výpočetní centrum (VC) Prorektor pro strategii Sekretariát prorektora Oddělení strategie Institut krizového managementu (IKM) Institut oceňování majetku (IOM) Rozvojové a poradenské centrum (RPC) xPort VŠE Business Accelerator Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Sekretariát prorektora Pedagogické oddělení Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Středisko handicapovaných studentů (SHS) Univerzita třetího věku (U3V) Prorektor pro vědu a výzkum Sekretariát prorektora Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Prorektor pro mezinárodní vztahy a Informační systémy Sekretariát prorektora Oddělení zahraničních styků (OZS) Francouzsko-český institut řízení (IFTG)