Hledat
Pokročilé hledání

Organizační řád VŠE

Organizační řád Akademický senát Vědecká rada Správní rada Rektor Kancléř Sekretariát rektora Studentský tajemník Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze (FFÚ) Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze (FMV) Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze (FPH) Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze (FIS) Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (NF) Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci (FM) Kvestor Sekretariát kvestora Ekonomický odbor Mzdové a personální oddělení Odbor správy majetku Nakladatelství Oeconomica Správa účelových zařízení VŠE (SÚZ) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Oddělení kontroly, informací a stížností Oddělení public relations (PR) Útvar interního auditu Výpočetní centrum (VC) Prorektor pro strategii Sekretariát prorektora Oddělení strategie Centrum pro dějiny VŠE Institut krizového managementu (IKM) Institut oceňování majetku (IOM) Rozvojové a poradenské centrum (RPC) xPort VŠE Business Accelerator Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Sekretariát prorektora Pedagogické oddělení Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Středisko handicapovaných studentů (SHS) Univerzita třetího věku (U3V) Prorektor pro vědu a výzkum Sekretariát prorektora Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Prorektor pro mezinárodní vztahy a Informační systémy Sekretariát prorektora Oddělení zahraničních styků (OZS) Francouzsko-český institut řízení (IFTG)