Hledat
Pokročilé hledání

Parkování v areálu VŠE - Jižní Město

S platností od 1. 5. 2005 dochází v areálu VŠE Jižní Město k úpravám týkající se dopravního značení, které zahrnuje též parkování osobních vozidel. Tato úprava řeší nevyhovující současný stav s ohledem na jednotné řešení v areálu vysokoškolských kolejí, které již bylo zrealizováno. Technická správa Jižní Město upozorňuje na tuto skutečnost a pro informovanost všech zaměstnanců a studentů sděluje:

Celý areál VŠE i vysokoškolských kolejí je řešen a vyznačen jako "zóna klidu" se zákazem zastavení mimo vyznačená parkoviště a s maximální rychlostí 30 km/hod. Na plochách VŠE jsou vyznačena místa určená pro zaměstnance VŠE, nikoliv pro studenty. Pro zaměstnance VŠE je zde omezený počet míst na komunikaci v ul. Ekonomická mezi menzou VŠCHT a budovou "B", dále pak v pokračování této komunikace směrem k autobusové zastávce. Tato vyznačená místa jsou z technických důvodů pouze po jedné straně vozovky. Pro invalidy jsou vyznačena 4 místa před horním vstupem do átria. Služební vozidla VŠE a zásobování mohou parkovat před budovou "B" rovněž na vyznačeném místě. Parkování pro studenty a případně pro zaměstnance VŠE po obsazení vyhrazených míst, je určeno přilehlé nehlídané parkoviště v areálu kolejí s dostatečnou kapacitou (parkování je zdarma).

Pro možnost parkování osobních vozidel zaměstnanců v areálu JM na vyznačených místech vyhrazených pro zaměstnance VŠE je nutné si zajistit povolení, které se při zaparkování automobilu uloží na viditelném místě uvnitř vozu. Toto je z důvodu kontroly oprávněnosti parkování, jenž bude sledováno a při porušení se osoba vystavuje postihu. Povolení k parkování zaměstnanců je platné 1 rok a po skončení jeho platnosti, nebo při ukončení pracovního poměru je nutné jeho vrácení. Povolení získají zaměstnanci VŠE následovně:

  • zaměstnanci, kteří jsou přítomni jak na Žižkově, tak na Jižním Městě a mají nyní platné povolení pouze pro Žižkov, se s tímto povolením dostaví do kanceláře TSJM (místnost č. 0106) a zde jim bude karta orazítkována s vyznačením, že platí i pro parkování v areálu JM.
  • zaměstnanci přítomni pouze na Jižním Městě obdrží nové povolení k parkování v oddělení TSJM, místnost č. 0106.

Pro úplnou informaci ohledně parkování na Jižním Městě dále sdělujeme, že v areálu vysokoškolských kolejí je kromě již zmiňovaného veřejného parkoviště, ještě jedno menší v prostoru nad kolejí Blanice, které je hlídané, placené a je provozováno soukromou firmou. Na tomto parkovišti mají studenti, kteří se prokáží ubytovacím průkazem 50% slevu.

Technická správa VŠE Jižní Město žádá všechny zaměstnance a studenty o řádné dodržování dopravního značení v areálu. Kontrola dodržování bude jak ze strany školy, tak ze strany orgánů oprávněných nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Václav Javůrek
vedoucí TSJM