Hledat
Pokročilé hledání

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy k přijímací zkoušce na VŠE.

Výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od 16:15 hod. nebo 18:00 hod. Pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu dvě, příp. čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (pouze matematika, angličtina a němčina). Čas, délka a den výuky bude upřesněn u zápisu (u francouzštiny je uveden na přihlášce). Platba kurzu probíhá převodem z účtu nebo složenkou. Doklad o zaplacení kurzu student odevzdá vyučujícímu první hodinu výuky /příkaz k úhradě není doklad o zaplacení/. U francouzštiny dle pokynů na přihlášce (tj. až po první vyučovací hodině).

Upozornění: Pouze tyto kurzy matematiky a jazyků a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou matematiky a katedrami jazyků VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

Matematika

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
32 hodin 16. 1. 2017-6. 5. 2017 2.305,- Kč

Výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny v budově VŠE na Jižním Městě.Pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu, kde výuka probíhá jednou za 14 dní 2x90 minut (čtyři vyučovací hodiny) od 10:00 hod nebo 13:30hod. Přihlašování elektronicky. První sobota 21. 1. 2017.

Rozpis 32hod kurzů:

  • pondělí 18:00
  • úterý 18:00
  • pátek 16:15
  • sobota 10:00
  • sobota 13:30

Doporučená literatura: Klůfa ,J.,Langamrová,J.: Matematika – příprava k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha 2015.

Zápis do kurzů:

  • Přihlašujte se pouze elektronicky na adrese bunnykuba@email.cz
  • Při elektronické žádosti o přihlášku je nutné uvést přesně den a hodinu kurzu, který chci navštěvovat.Bez toho nelze přihlášku poslat.

Angličtina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z AJ najdete na stránkách KAJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry anglického jazyka (viz níže), na které je podrobný rozpis a termíny nabízených kurzů. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.
http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/pripravne-kurzy-anglictiny/

Zápis do kurzů

Přihlašuje se pouze elektronicky na adrese taborska@vse.cz, další informace na adrese http://kaj.vse.cz.

Němčina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
32 hodin sobota 2 305,- Kč

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní 2 x 90 minut čtyři vyučovací hodiny (8 x 4) = 32 hodin.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry německého jazyka (viz níže), bez této informace se nelze do přípravného kurzu přihlásit.
http://knj.vse.cz/prijimaci-zkousky/pripravne-kurzy/

Francouzština, španělština, italština

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z  francouzštiny, španělštiny a italštiny najdete na stránkách KROJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry románských jazyků (odkaz viz níže), na které je uveden podrobný rozpis druhů nabízených kurzů a termíny konání. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.

http://kroj.vse.cz/zajemci-o-studium/

Český jazyk pro cizince

(Чешский язык для иностранцев)

Podrobné informace o přípravných kurzech češtiny pro zájemce o studium na VŠE v Praze naleznete na: http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz