Co se děje na VŠE?

27. 10. 2016 - Hokejová bitva

Hledat
Pokročilé hledání

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy k přijímací zkoušce na VŠE.

Výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od 16:15 hod. nebo 18:00 hod. Pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu dvě, příp. čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (pouze matematika, angličtina a němčina). Čas, délka a den výuky bude upřesněn u zápisu (u francouzštiny je uveden na přihlášce). Platba kurzu probíhá převodem z účtu nebo složenkou. Doklad o zaplacení kurzu student odevzdá vyučujícímu první hodinu výuky /příkaz k úhradě není doklad o zaplacení/. U francouzštiny dle pokynů na přihlášce (tj. až po první vyučovací hodině).

Upozornění: Pouze tyto kurzy matematiky a jazyků a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou matematiky a katedrami jazyků VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

Matematika

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
52 hodin 10.10.16 – 22.4.17 3.744,- Kč
40 hodin 7.11.16 – 8.4.17 2.880,- Kč
32 hodin od druhé poloviny ledna 2017 2.305,- Kč

Výuka probíhá v budově Vysoké školy ekonomické na Jižním Městě jednou týdně dvě vyučovací hodiny. Pro mimopražské zájemce( i pro uchazeče z Prahy) bude otevřen kurz v sobotu, kde výuka probíhá jednou za 14 dní 2x90 minut (čtyři vyučovací hodiny) od 10:00 hod ev. 13:30hod. Přihlašování elektronicky. První sobota 52hod kurz je 8. 10. 2016. První sobota 40hod kurzu je 5. 11. 2016.

Informace a přihlašování na 32hod kurzy koncem listopadu 2016.

Doporučená literatura: Klůfa ,J.,Langhamrová,J..: Matematika - příprava k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha 2015.

Zápis do kurzů:

  • Přihlašuje se pouze elektronicky na adrese bunnykuba@email.cz. Od druhé poloviny září 2016.
  • Při elektronické žádosti o přihlášku je nutné uvést přesně den a hodinu kurzu, který chci navštěvovat.Bez toho nelze přihlášku poslat.

Rozpis kurzů:

52 hodin

  • Pondělí 16:15 hod
  • Sobota 10:00 hod – 5 volných míst
  • Sobota 13:30 hod

40 hodin

  • Úterý 16:15 hod
  • Středa 18:00 hod
  • Sobota 10:00 hod
  • Sobota 13:30 hod

Angličtina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z AJ najdete na stránkách KAJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry anglického jazyka (viz níže), na které je podrobný rozpis a termíny nabízených kurzů. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.
http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/pripravne-kurzy-anglictiny/

Zápis do kurzů

Přihlašuje se pouze elektronicky na adrese taborska@vse.cz, další informace na adrese http://kaj.vse.cz.

Němčina

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
32 hodin SOBOTA 2 305,- Kč

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní 2 x 90 minut čtyři vyučovací hodiny (8 x 4) = 32 hodin.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry německého jazyka (viz níže), bez této informace se nelze do přípravného kurzu přihlásit.
http://knj.vse.cz/prijimaci-zkousky/pripravne-kurzy/

Francouzština, španělština, italština

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
Informace o přípravných kurzech z  francouzštiny, španělštiny a italštiny najdete na stránkách KROJ.

Pro přihlášení do kurzu je nezbytně nutné otevřít stránku Katedry románských jazyků (odkaz viz níže), na které je uveden podrobný rozpis druhů nabízených kurzů a termíny konání. Bez této informace se nelze do přípravných kurzů přihlásit.

http://kroj.vse.cz/zajemci-o-studium/

Český jazyk pro cizince

(Чешский язык для иностранцев)

Podrobné informace o přípravných kurzech češtiny pro zájemce o studium na VŠE v Praze naleznete na: http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz