Hledat
Pokročilé hledání

Kariérní příležitosti

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

KVESTORA/KVESTORKY VŠE

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právnického směru,
 • minimálně 10let odborné praxe, z toho min. 5 let ve vedoucí funkci
 • organizační a řídící schopnosti,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka,
 • komunikační dovednosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • kreativita, zodpovědnost, samostatnost,
 • orientace v problematice financování veřejných vysokých škol.

Přihlášky k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • motivační dopis,
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů vystavený max. 60 dnů před podáním přihlášky,
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona 451/1991 Sb.

Předpokládaný termín nástupu: 1. června 2018

Předpokládáme zaměstnání na plný pracovní úvazek.

Přihlášku se všemi přílohami doručte do 16. února 2018 na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Mzdové a personální oddělení, k rukám Ing. Laifrové, nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3, nebo elektronicky na e-mail: laifrovj@vse.cz.


Zveřejněno: 7. 12. 2017