Hledat
Pokročilé hledání

Seznam členů Vědecké rady VŠE

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.Masarykova univerzita v Brně
prof. Ing. Petr Berka, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Dr. Ing. Dana DluhošováEkonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jan Fischer, CSc.Bývalý předseda vlády ČR
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng.Wolfson College, University of Cambridge
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Robert Holman, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
JUDr. Věra Jeřábková, CSc.Diplomatické akademie MZV ČR
prof. Radim Jiroušek, DrSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Zdeněk JuračkaAsociace českého tradičního obchodu
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. MgA. Ivo MathéAkademie múzických umění v Praze
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBAVysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Pavel Pachta, CSc.ICCI Praha
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.Univerzita Pardubice
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.České vysoké učení technické v Praze
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.MŠMT ČR
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě
Ing. Bohdan WojnarŠKODA AUTO a.s.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.Univerzita Karlova v Praze