Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Seznam členů Vědecké rady VŠE

prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c.Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD.Univerzita Komenského v Bratislavě
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.Masarykova univerzita
prof. Ing. Petr Berka, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. JUDr. Jan DědičVysoká škola ekonomická v Praze
prof. Dr. Ing. Dana DluhošováEkonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jan Fischer, CSc.Bývalý předseda vlády ČR
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.Masarykova univerzita
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
JUDr. Věra Jeřábková, CSc.Diplomatické akademie MZV ČR
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc. (předsedkyně VR podle ZoVŠ)Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. MgA. Ivo MathéAkademie múzických umění v Praze
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Pavel Pachta, CSc.ICCI Praha
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Vysoká škola báňská – TU Ostrava
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě
Ing. Bohdan WojnarŠKODA AUTO a.s.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.Univerzita Karlova v Praze