Hledat
Pokročilé hledání

Stanovisko výboru VOS k senátnímu návrhu zákona, senátní tisk č. 56, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Výbor Vysokoškolského OS  podporuje iniciativu základních organizací VOS  vyjádřenou otevřeným dopisem funkcionářům Poslanecké sněmovny PČR, politických stran a tisku a prohlašuje:

VOS nesouhlasí se senátním návrhem zákona, senátní tisk č. 56, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., projednávaný v těchto dnech v Poslanecké sněmovně PČR.

Úpravou § 70 zákona 111/1998 Sb., provedenou zákonem č. 110/2009 Sb. byla odstraněna  diskriminační ustanovení umožňující opakované uzavírání termínovaných pracovních smluv akademických pracovníků. VOS proto tuto úpravu přivítal. Projednávaný návrh  novely Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů vrací úpravu pracovních poměrů akademických pracovníků zpět k situaci, která je pro VOS nepřijatelná.

Výbor Vysokoškolského OS očekává, že Poslanecká sněmovna zváží argumenty uvedené v citovaném otevřeném dopise a navrhovanou změnu § 70 odmítne.

V Praze, 22. 10. 2009


Související stránky