Hledat
Pokročilé hledání

Zápis z říjnové schůze KOR VOS VŠE ze dne 13. 10. 2008 na VŠE

Volfová, Krátká, Chylíková

  1. Novou členkou Koordinačního výboru za F IV se stala pí Otavová Miroslava - KMat. Za F II - je ochoten spolupracovat kolega Vaško.
  2. Příprava akce Setkání seniorů VŠE ' termín s panem rektorem projedná ing. Chylíková.
  3. Návrh dohody o srážkách ze mzdy na placení členských příspěvků - p. Krátká, od příštího roku by měla být možnost zaplacení srážkou ze mzdy přes mzdovou účtárnu. Výše příspěvku bude nutno upravit na 200 Kč/rok, forma musí být v kolektivní smlouvě.
  4. VOS - Novotný
  5. Mzdová komise školy - za odbory bude členkou dr. Volfová (viz zápis z KR).
  6. Kolektivní smlouva - formulace: "…zavazuje se VŠE k projednání možností navýšení mzdových tarifů" je nepřesná a koordinační rada bude pro příští rok iniciovat změnu znění.
  7. Nemocenská od 1. 1. 2009, díky novele nebude proplácena nemocenská první tři dny. Nutno projednat s panem rektorem uplatnění původního dodatku ke kolektivní smlouvě.
  8. Členové byli seznámeni s materiály na kolegium rektora. Připravovaná směrnice Organizace prac. - práv. vztahů musí být v souladu se zákoníkem práce.
  9. Zasedání kolegia rektora se zúčastní doc. Novotný.

Zapsala Volfová 14. 10. 2008,
kontrola Novotný


Související stránky