Co se děje na VŠE?

15. 5. 2017 - 23. 6. 2017 - Zkouškové období

24. 7. 2017 - 5. 8. 2017 - Letní škola multimédií 2017

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Zápis č. 1/2015 z jednání koordinační rady ZO VOS na VŠE dne 29. 5. 2015

Přítomni:  Novotný, Zmeková, Volfová

Omluveni: Dvořák, Otavová, Chylíková.

Program

  1. Koordinační rada projednala Etický kodex VŠE a shodla se na následujících připomínkách:
    • Část I., bod 9 – Doplnit: Chrání majetek školy i ostatních členů akademické obce
    • Část V., bod 2 – Doporučujeme: uvést sankce za nedodržení uvedených zásad Etického kodexu
  2. KR byla seznámena s návrhy na zrušení pracovních poměrů na 2. fakultě VŠE. KR projedná tuto záležitost se zúčastněnými stranami v polovině června 2015

Příští zasedání se bude konat v polovině června 2015 června, bude upřesněno

Zapsala: Zmeková

Schválil: doc. Novotný

V Praze 29. 5. 2015


Související stránky