Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zápis z mimořádného jednání KR VOS na VŠE dne 25. 6. 2015

Přítomni: Novotný, Chylíková, Otavová, Volfová

Hosté: doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA, Mgr. Zora Kidlesová, PhDr. Olga Macíková

Program: projednání výpovědí Mgr. Zory Kidlesové a PhDr. Olgy Macíkové

KR ZO VOS VŠE obdržela písemné oznámení o výpovědích na Fakultě mezinárodních vztahů.

Předseda KR VOS doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. zahájil jednání a požádal o vysvětlení organizačních změn na KROJ a důvodů navržených výpovědí.

Vedoucí KROJ PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA prezentovala formou tabulek a grafů v PowerPointu vývoj situace na KROJ s počty studentů (od r. 2007) a zaměstnanců (od r. 2012) a zdůvodnila svůj návrh na zrušení 3 pracovních míst.

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA potvrdil důvody výpovědí, které se týkají dvou zaměstnankyň Fakulty mezinárodních vztahů - Mgr. Zory Kidlesové a PhDr. Olgy Macíkové. Je jim navrhována výpověď k 31. 8. 2015. U třetího zrušeného pracovního místa bylo dosaženo dohody (s doc. PhDr. Vlastou Hlavičkovou, CSc.)

PhDr. Macíková upozornila na vypsání výběrového řízení na volné pracovní místo na pozici odborného asistenta a přijetí nového vyučujícího na KROJ (od února 2015) v době snižujícího se počtu studentů a klesajících výkonů.

Mgr. Kidlesová vyjádřila svůj nesouhlas s uvedeným důvodem výpovědi pro nadbytečnost a doložila jej zvýšeným objemem výuky (nad rámec stávajícího úvazku) v průběhu celého akademického roku.

Závěr: tato záležitost byla projednána a členové Koordinační rady berou toto rozhodnutí na vědomí, nicméně poukazují na souběh výpovědí a vypsání výběrového řízení na nové pracovní místo odborného asistenta na Katedře románských jazyků.

Koordinační rada upozornila na možné problémy pro FMV a KROJ, jestliže se výše uvedené kolegyně obrátí na soud.

V Praze dne 25. 6. 2015

Zapsala: PhDr. Blanka Volfová

Schválil: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.


Související stránky