Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, uváděný v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a  Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Je rovněž zařazen v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Časopis vydává Vysoká škola ekonomická v Praze.

Formát seznamu literatury byl aktualizován k 1. lednu 2016.

Impakt faktor: 5letý průměr: 1,010; impakt faktor za rok 2015 je 0,904.

Novinka: Australian Business Deans Council (ABDC) uveřejnil aktuální Master Journal List, Politická ekonomie získala Rating B.

Indexy
Webarchiv uchovává český web

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Předplatné lze objednat v redakci časopisu.

Jednotlivá čísla můžete koupit v prodejně skript a ekonomické literatury, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 098 210, fax: 224 098 214.

Více informací zde »