Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie

Politická ekonomie je český vědecký impaktový časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na, rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů. Časopis rovněž přináší informace o aktuálních problémech fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře. Články procházejí nezávislým recenzním řízením.

Časopis je uváděn v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a  Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Je rovněž zařazen v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus.

Za publikování článků nevybíráme žádné poplatky.

Časopis vychází v tištěné formě a elektronicky. Článkům je podle mezinárodních standardů přidělován identifikátor digitálního objektu DOI.

Impakt faktor za rok 2017 je 0,380. Pětiletý průměr je 0,381.

Formát seznamu literatury byl aktualizován k 1. lednu 2016.

Statistika časopisu Politická ekonomie za rok 2017

Vložit rukopis

Indexy
Webarchiv uchovává český web

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.