Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 63 No. 8

Predikované dopady realizace chilské penzijní reformy v České Republice

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1047

[plný text (PDF)]

Petr Brabec, Karina Kubelková

The article analyzes the possible impacts of the fully-funded (FF) pension system (the so-called Chilean model), which was introduced in the Czech Republic in 2012, on future pensions of contributors to the system and on state expenditures related to the pension system reform. The author performed calculations for 3 model examples of individuals who would participate solely in the FF and also of individuals who would contribute to both the pay-as-you-go (PAYG) and the FF during their lives. The calculations in all model examples were made for 4 average real annual interest rates and for 4 standardised income levels. The income replacement rates of the examined individuals were compared with the existing PAYG and with a hypothetical balanced PAYG. The aim was to determine the minimum rate of the pension funds´ appreciation from whichthe transition to the FF would be profi table for all examined individuals. The article also attempts to identify the duration of the transition period, the moment after which the FF would become budget-neutral, and the approximate cost of the transition process.

JEL klasifikace: G230, H550, H680, H750, J320

Reference:
ACUÑA, R.; INGLESIAS, A. 2001. Chile's pension reform after 20 years [Social Protection

Discussion Paper No. 0129]. Washington D. C. : The World Bank, 2001. [online]. Dostupné na:

http://siteresources. worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/

Pensions-DP/0129.pdf

ASOCIACE PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ ČR. 2013. Zhodnocení prostředků účastníků [online].

Dostupné na: http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/

BEBCZUK, R.; MUSALEM, A. 2009. Can the Financial Markets Generate Sustained Returns

on a Large Scale? In HOLZMANN, R. (ed.). Aging population, pension funds, and fi nancial

markets: regional perspectives and global challenges for Central, Eastern, and Southern Europe.

Directions in development. Vienna: ERSTE Stiftung, 2009. ISBN: 978-0-8213-7732-1.

BEZDĚK, V. a kol. 2005. Závěrečná zpráva Výkonného týmu. MPSV a MF, Praha 2005 [online].

Dostupné na: http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf

BEZDĚK, V. a kol. 2010. Závěrečná zpráva Poradního expertního sboru. MPSV a MF, červen 2012.

[online]. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/8895

BOSWORTH, B.; DORNBUSCH, R.; LABÁN, R. 1994. The Chilean economy : policy lessons and

challenges. 1. vyd. Washington, D. C.: The Brookings Institution, 1994. ISBN 0-8157-1046-1.

CASTAÑEDA, T. 1992. Combating Poverty – Innovative Social Reforms in Chile during the 1980s.

1. vyd. San Francisco: International Center for Economic Growth, 1992. ISBN 1-55815-192-3.

CRABBE, C. 2005. A quarter century of pension reform in Latin America and the Caribbean: Lessons

Learned and Next Steps. 1. vyd. Washington, D. C.: Inter-American Development Bank, 2005.

ISBN 1-59782-020-2.

ČESKÁ REPUBLIKA. 1995. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (ČSSZ). 2014a. Výpočet a výplata důchodu [online].

Dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/vypocet-a-vyplata-duchodu/

vypocet-a-vyplata-duchodu.htm

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (ČSSZ). 2014b. Náhradní doba pojištění. [online]

Dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/nahradni-dobapojisteni.

htm

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ). 2014. Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele.

Průřezové statistiky – Makroekonomické údaje. [online]. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/

redakce.nsf/i/statistiky

FIAP. 2014. Estadisticas - Rentabilidad Nominal en moneda local (Chile en UF 1981-2005).

[online]. Dostupné na: http://www.fi ap.cl/p4_fi ap/site/artic/20050823/asocfi le/

ASOCFILE120050823102429.xls (heslo) nebo http://ulozto.cz/xX2gZADH/

asocfi le120050823102429-xls (bez hesla)

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR (MPSV). 2012a. Pojistněmatematická zpráva

o důchodovém pojištění 2012. Odbor sociálního pojištění [online]. Dostupné na:

http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/13783/PMZ-2012.pdf

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR (MPSV). 2012b. Kalkulačka k důchodové reformě

[online]. Dostupné na: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/

PERRY, G.; LEIPZIGER, M., 1999. Chile - Recent Policy Lessons and Emergening Challanges.

The World Bank, 1999. ISBN 0-8213-4500-1.

PIÑERA, J. 2004. El modelo chileno de pensiones. Instituto Cato [online]. 2014. Dostupné na:

http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-12-03.html

ROFMAN, R.; APELL, I.; VEZZA, E. 2013. Más allá de las Pensiones Contributivas: Catorce

experiencias en América Latina. Buenos Aires: The World Bank, 2013 [online]. Dostupné na:

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/21/000333

037_20131121153001/Rendered/PDF/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf

ROMER, D. 2012. Advanced Macroeconomics. 4. vyd. McGraw-Hill/Irwin, 2011.

ISBN-13: 978-0073511375.

ÚŘAD VLÁDY ČR. 2014. Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 11. 2014 č. 917 k návrhu způsobu ukončení

systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře). Archiv usnesení Vlády ČR. Jednání

Vlády ČR dne 12. 11. 2014. Dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/