Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 64 No. 6

Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: případ České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1104

[plný text (PDF)]

Alena Bičáková, Klára Kalíšková

In this study we explore the timing of the return of women with young children to the labour market after the family leave, using the Czech labor force survey data. We document the evolution of the unemployment risk by the age of their child and the mechanism through which mothers with young children become unemployed. Majority of women return to the labor market when their child is 3 years old. The unemployment rate among women with at least a high school diploma reaches 12% and among those with lower education is as high as 28% when their child is three. Women often become unemployed immediately after returning to the labour market. Almost 60% of women without a high school diploma and about 34 % of women with higher education become unemployed immediately after the family leave. Moreover, this unemployment is not always just a brief intermission between the end of family leave (or after having returned to their previous employment) and a new job. More than half of women without high school diploma and more than a third of women with higher education are unemployed for more than six months.

JEL klasifikace: J13, J64

Reference:
Adda, J.; Dustmann, C.; Stevens, K. (2011). The career costs of children. IZA Discussion Paper No. 6201. Dostupné z: http://ftp.iza.org/dp6201.pdf

Anderson, D. J.; Binder, M.; Krause, K. (2002). The motherhood wage penalty: Which

mothers pay it and why? American Economic Review, 92(2), 354–358, http://dx.doi.

org/10.1257/000282802320191606

Bartáková, H. (2008). Problémy přechodu žen na trhu práce po rodičovské dovolené. In Hora,

O., Sirovátka, T. ed., Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti, Brno/Boskovice: František Šalé/Albert, pp. 203–231.

Bartáková, H.; Sirovátka, T. (2008). Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. In Hora, O., Sirovátka, T. ed., Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti, Brno/Boskovice: František Šalé/Albert, pp. 63–96.

Bičáková, A. (2012). Gender unemployment gaps in the EU: Blame the family. CERGE-EI Working Paper no. 475. Dostupné z: https://www.cerge.cuni.cz/pdf/wp/Wp475.pdf

Das, T.; Polachek, S. (2014). Unanticipated eff ects of California’s paid family leave program. IZA Discussion Paper No. 8023. Dostupné z: http://ftp.iza.org/dp8023.pdf

Ejrnaes, M.; Kunze, A. (2013). Work and wage dynamics around childbirth. The Scandinavian

Journal of Economics, 115(3), 856–877, http://dx.doi.org/10.1111/sjoe.12025

Ettlerová, S.; Kuchařová, V.; Matějková, B.; Svobodová, K.; Šťastná, A. (2006). Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Praha: VÚPSV. ISBN 80-87007-38-7.

Fodor, E. (2005). Women at work: The status of women in the labour markets of the Czech Republic, Hungary and Poland. JUNRISD Occasional paper 3/2005.

Francesconi, M. (2002). A joint dynamic model of fertility and work of married women. Journal

of Labor Economics, 20(2), 336–380, http://dx.doi.org/10.1086/338220

Hora, O. (2009). Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10(2), 42–53. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/682539abb6e2c8bcc118b8549d98cb9241c52e3f_

situace-rodicu-s-detmi-do-sedmi-let.pdf

Kalíšková, K.; Münich, D. (2012). Změny celoživotních profi lů zaměstnanosti českých žen

v mezinárodním srovnání. Demografi e, 54(3), 2–16.

Kantorová, V. (2004). Education and entry into motherhood: The Czech Republic during state

socialism and the transition period. Demographic Research, Special (3) 245–274,

http://dx.doi.org/10.4054/demres.2004.s3.10

Křížková, A.; Maříková, H.; Hašková, H.; Formánková, L. (2011). Pracovní dráhy žen v České

republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-054-4.

Kuchařová, V. (2006). Zaměstnáni a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV. ISBN 80-87007-18-2.

Kuchařová, V.; Ettlerová, S.; Nešporová, O.; Svobodová, K. (2006). Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV. ISBN 80-87007-18-2.

Mincer, J. (1993). Education and Unemployment. In: Mincer, J. ed., Studies in Human Capital. Edward Elgar, pp. 212–238.

Miller, A. R. (2011). The eff ects of motherhood timing on career path. Journal of Population Economics, 24(3), 1071–1100, http://dx.doi.org/10.1007/s00148-009-0296-x

OECD (2012). Closing the Gender Gap: Act Now. Paris: OECD Publishing.

Spivey, C. (2005). Time off at what price? The eff ects of career interruptions

on earnings. Industrial and Labor Relations Review, 59(1), 119–140,

http://dx.doi.org/10.1177/001979390505900107