Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 1

První komplexní národohospodářské hodnocení procesu privatizace v České republice

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1111

[plný text (PDF)]

Pavla Chmelová

-