Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 1

Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1128

[plný text (PDF)]

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová

This article deals with multistate demography approach applied on the labour market. The multistate demography – methodology and history – are briefly described. The application of this method is presented using transitions between economically active and inactive states on the labour market and among economically inactive, employed and unemployed states. Estimation based on the Labour Force Sample Survey (LFSS) for the Czech Republic shows that during the life course (15–64 years of age) the expected length of stay for each state changes depending on the original state and age. Main differences were found for younger (25–40 years) and older (55+ years) persons.

JEL klasifikace: C51, C52, C53, E24, E27, J11, J21, J31, J64

Reference:
Belanger, A. (1989). Multistate Life Table With Duration Dependence: An Application To

Hungarian Female Marital History. European Journal Of Population/ Revue Europtenne De

Demographie, 5(4), 347–372, https://doi.org/10.1007/bf01796792

Chiang, C. L. (1984). The Life Table and Its Applications. Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar, FL, USA. ISBN 978-0898745702.

Dušek, Z., Šustová, Š. (2011). Analýza obyvatelstva z hlediska rodinného stavu s využitím

modelů vícestavové demografie. Demografie – revue populačního vývoje. 53(2011),

205–214.

Fiala, T., Langhamrová, J., Miskolczi, M. (2011). Výpočet demografické prognózy s rozlišením úrovně vzdělání metodou vícestavové demografie. Forum Statisticum Slovacum,

7(7), 35–40.

Hougaard, P. (1999). Multi-state Models: A Review. Lifetime Data Analysis, 5(3), 239–264,

https://doi.org/10.1023/a:1009672031531

Keyfitz, N., Caswell, H. (2005). Applied Mathematical Demography. Springer, 2005.

ISBN 978-0-387-22537-1.

Koschin, F. (1992). Vícestavová demografie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze.

ISBN 80-7079-087-3.

Land, K. C., Rogers, A. (2013). Multidimensional Mathematical Demography: Proceedings of the Conference on Multidimensional Mathematical Demography Held at the University of

Maryland, College Park, Maryland, March 23-25, 1981. 620 s. ISBN 9781483269849.

Langhamrová, J., Fiala, T., Hulík, V., Miskolczi, M., Kačerová, E. (2010). Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050. Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje, 52(3), 181–196.

Ledent, J. (1980). Multistate Life Tables: Movement Versus Transition Perspectives. Environment and Planning A, 12(5), 233–265, https://doi.org/10.1068/a120533

Liaw K-L., Ledent, J. (1980). Discrete Approximation of a Continuous Model of Multistate

Demography. Professional paper. International Institute for Applied Systems Analysis IIASA

A-2361, 14(80), 23 s.

Metodické vysvětlivky. (2012). VŠPS. [online]. Český statistický úřad, VŠPS, 2012.

[cit. 2014-05-10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.

nsf/t/240020307A/25013014m02%20cz.docx

Miskolczi, M., Langhamrová, J. (2011). Labor Market and Simultaneous Equations Solved by

TSLS. Bratislava 01. 02. 2011 – 04. 02. 2011. In: Aplimat 2011 – 10th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, 2011. s. 1597–1608. Book of Abstracts, ed. Kováčová, M. ISBN 978-80-89313-52-5.

Miskolczi, M., Langhamrová, J. (2012). Multistate life tables: Application of the method on the marriage career. In Aplimat 2012 [CD-ROM]. Bratislava, 07. 02. 2012–09. 02. 2012.

Bratislava: Slovak University of Technology, 925–932. ISBN 978-80-89313-58-7.

Miskolczi, M. (2015). Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro

modelování nezaměstnanosti. Dizertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze,

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Raymer, J., Willekens, F., ed. (2008). International Migration in Europe. Data, Models and

Estimates. New York: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-470-03233-6.

Rogers, A. (1975). Introduction to Multiregional Mathematical Demography. New York: John

Wiley and Sons. ISBN 9780471730354.

Rogers, A. (1995). Multiregional Demography: Principles, Methods and Extensions. New York:

Wiley. ISBN 9780471958925.

Rogers, A., ed. (1980) Essays in Multistate Mathematical Demography (reprint from Environment and Planning A 12, 1980, 485–622). Laxenburg, IIASA.

Willekens, F., Shah, I., Shah, J. M., Ramachandran, P. (1982). Multi-State Analysis of Marital Status Life Tables: Theory and Application. Population Studies, 36(1), 129–144, https://doi.org/10.2307/2174163

Willekens, F. (1985). Multiregional Demography. NIDI Working Paper 59. Voorburd, Nizozemsko: NIDI.

Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového

šetření pracovních sil. (2005). [online]. Český statistický úřad, VŠPS. [cit. 2015-

02-25]. Dostupné z: http://csugeo.i-server.cz/csu/2004edicniplan.

nsf/o/3101-04-za_4__ctvrtleti_2004-metodicke_vysvetlivky

Zaměstnanost, nezaměstnanost. (2013). [online]. Český statistický úřad, VŠPS. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – Metodika. (2015). [online]. Český

statistický úřad, VŠPS. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://csugeo.i-server.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps