Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 1

Kvalitní příspěvek k současné diskusi o systému financování vysokého školství

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1131

[plný text (PDF)]

Jakub Fischer

-