Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 3

Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1144

[plný text (PDF)]

Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová, Jan Plaček

The aim of the research is to show differences between characteristics of insolvency proceedings of traditional and virtual enterprises. This paper focuses on results of insolvency proceedings in the case of enterprises which do not have a traditional headquarter. Instead of the traditional headquarter these enterprises are registered at virtual addresses for a purpose of business register. Among the professional public this institute enables discussions about lower transparency and even functioning of grey-area. First the paper analyzes results for enterprises with virtual address and second these results are compared with traditional enterprises. Research questions are based on probability of insolvency proposal, kind of bankruptcy (with default and without default) and level of creditors’ satisfaction. The used data are extracted from business as well as insolvency register. The gained results show that there are significant differences between the insolvency proceedings of traditional and virtual enterprises which have in this case higher probability of insolvency, lower level of creditor’s satisfaction and therefore many cases finish without default due to enterprises’ property emptiness.

JEL klasifikace: C1, M21

Reference:
Becht, M., Mayer, C., Wagner, H. F. (2008). Where do Forms Incorporate? Deregulation and

the Cost of Entry. Journal of Corporate Finance, 14(3), 241–256, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.04.002

Brunelle, E. (2009). Do Virtual Enterprises Exist? A Proposed Analysis Model. Intenational Journal of e-Business Management, 3(2), 43–55, https://doi.org/10.3316/ijebm0302043

Creditreform (2016). Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015. Dostupné z: <http://

www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CR-International/local_documents/cz/

Presseartikel/Vyvoj_insolvenci_v_Ceske_republice_v_roce_2015.pdf>

Čibera, R., Krabec, T. (2016). Behaviorální finance a ocenění majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Ekonomika a management, 10(1), 13 s.

ČSÚ (2015). Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem a aktivity v územním členění k 31. 12. 2014. Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky – 2015, Organizační struktura národního hospodářství. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/

czso/12-organizacni-struktura-narodniho-hospodarstvi-

Davenport, T. H., Pearlson, K. (1998). Two Cheers for the Virtual Office. Sloan Management

Review, 39(4), 51–65.

Davidow, W. H., Malone, M. S. (1992). The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Collins. ISBN 9780887305931.

Goodwyn, J. (2016). The History of the Virtual Office. Servcorp. Dostupné z: http://www.servcorp.com/en/blog/office-space-rental/the-history-of-the-virtual-office/

Kislingerová, E., Richter, T., Smrčka, L., aj. (2013). Insolvenční praxe v České republice v období 2008–2013. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-497-1.

Lidové noviny (2014). Petr, M.: Finanční úřad vystěhuje z Prahy tisíce firem, 29. 11. 2014.

Lipton, J. (2009). Going Virtual. Forbes. Dostupné z: http://www.forbes.com/2009/02/13/

davinci-regus-virtual-financial-adviser-network_0213_virtual-office.html

Louda, L., Čámská, D. (2016). Vývoj počtu insolvenčních návrhů – regionální úroveň. Ekonomika a management, 10(1), 11 s.

Malá, I. (2013). Statistické úsudky. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-127-7.

Mcafee, A. (2011). The Big Question The Rise Of The Virtual Office. Technology Review, 114(5), 93–95.

McCrae, B. (2003). Why Pay Rent? Alternative Office Options For Today’s Small Businesses. Business Know How. Dostupné z: http://www.businessknowhow.com/homeoffice/whyrent.htm

Mooney, C. W. (2014). Harmonizing Choice-of-Law Rules for International Insolvency Cases:

Virtual Territoriality, Virtual Universalism, and the Problem of Local Interests. Brooklyn

Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law, 9(1), 120–151.

Paseková, M. (2013). Personal Bankruptcy and its Social Implications. International Advances in Economic Research, 19(3), 319–320, https://doi.org/10.1007/s11294-013-9410-7

Plaček, J., Louda, L. (2015). Insolvency of Companies with Virtual Headquarters. The 9th

International Days of Statistics and Economics. V tisku.

Richter, T. (2011). Tunneling: the Effect - and the Cause - of Bad Corporate Law. Columbia Journal of European Law, 17–23.

Smrčka, L., Schönfeld, J., Arltová, M., Plaček, J. (2014). The Signifikance of Insolvency Statistics and the Regression Analysis Thereof – the Example of the Czech Republic. WSEAS

Transaction on Business and Economics, 11, 227–241.

Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J., Louda, L. (2015). The Reciprocal Relationship of Insolvency Proceeding Results and Economic Performance Ascertained by the Regression Analysis Method. International Journal of Economics and Statistics, 3, 65–76.

Spencer, J. (2009). Virtual Offices The Perfect Solution for Start Up Businesses. MWB

Business Exchange. Dostupné z: http://www.freshbusinessthinking.com/

virtual-offices-the-perfect-solution-for-start-up-businesses/

Svoboda, E. (1994). Transformace. Praha: Academia. ISBN 80-207-0434-0.

Výzkum insolvence (2016). Tým zveřejňuje kompletní souhrn dat ze statistických šetření.

Dostupné z: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/6-vlna/tym-zverejnujekompletni-

souhrn-dat-ze-statistickych-setreni.html