Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 3

Analýza vývoje trhu veřejných zakázek v České republice v letech 2008–2015

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1146

[plný text (PDF)]

Pavla Chmelová, Vladimír Štípek

This article analyses the development of the public procurement market in the Czech Republic in the period from 2008 to the present in connection with the adoption of new legislation relating to the Act on Public Procurement no. 137/2006. This text evaluates the objectives of legislative changes (transparency, increase in competition powers and effective price enforcement) examined from the viewpoint of selected parameters of the procurement market. It was found that the transparency in terms of reducing the use of the restricted procedure of public procurement improved and the share of public contracts conducted under the new Act on Public Procurement increased immediately after new legislation. This article positively evaluates a drop in one-offer contracts and continuous tendency towards lower price levels of the public procurement. This analysis includes identification of the impact of an accelerated drawdown of funds from EU programs in connection with the end of the program period in 2015. Based on the analysis’s conclusions, there are obvious limits of the positive impact of the new legislation.

JEL klasifikace: H110, H420, H570

Reference:
ČSÚ (2017). Hrubý domácí produkt – Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů. Tab_5.

Aktualizováno 6. 1. 2016. [Cit. 2017-01-14] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

hdp_cr

European Commission (2011). EU Public Procurement Legislation Delivering Results. Summary

of Evaluation Report, Internal Market and Services. Single Market Act.

Fassmann, M. (2006). Stínová ekonomika III., Práce na černo a boj proti stínové ekonomice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 80-86729-27-3.

Fassmann, M. (2007). Stínová ekonomika a práce na černo. Praha: Sondy.

ISBN 978-80-86846-21-7.

Ganuza, J. J. (2007). Competition and Cost Overruns in Procurement. The Journal of Industrial Economics, 55(4), 633–660, https://doi.org/10.1111/j.1467-6451.2007.00324.x

Kohout, P. (2011). Doporučení subkomise NERV proti korupci, Veřejné zakázky. Národní

ekonomická rada vlády, Úřad vlády ČR, bez ISBN. [Cit. 2016-07-20] Dostupné z: http://

www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERVproti-

korupci.pdf

Korosec, R. L. (2003). Assessing the Feasibility of Supply Chain Management within Purchasing and Procurement: Results from U.S. Cities. Public Performance & Management Review, 27(2), 92–109.

Mejstřík, M. a kol. (2011). Rámec strategie konkurenceschopnosti. Úřad vlády ČR, ISBN 978-80-7440-050-6. [Cit. 2015-10-15] Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomickarada/

aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj (2014). Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013. [Cit. 2015-10-05] Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj (2015a). Informační systém o veřejných zakázkách. [Cit. 2015-10-05] Dostupné z: http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_statisticke_vystupy.aspx

Ministerstvo pro místní rozvoj (2015b). Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České

republice za rok 2014. [Cit. 2015-10-05] Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/

e404b766-77d0-488b-8809-6951c53c0eb9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-

Ceske-republice-za-rok-2014_final.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj (2016a). Informační systém o veřejných zakázkách. [Cit. 2016-06-26] Dostupné z: http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_statisticke_vystupy.aspx

Ministerstvo pro místní rozvoj. (2016b). Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České

republice za rok 2015. [Cit. 2016-06-26] Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/

getmedia/07d1ec0c-cf7b-4895-8762-4b283d04b4c4/Vyrocni-zprava-o-stavu-VZ-v-CR-zarok-

2015.pdf

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2016). Stavebnictví České republiky 2015. [Cit. 2016-06-30] Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument172456.html

OECD (2013). Public Procurement – Detecting and Correcting Common Errors in Public

Procurement. OECD – Support for Improvement in Governance and Management.

[Cit. 2015-11-10].

OECD (2015a). Recommendation of the Council on Public Procurement. Directorate for Public

Governance and Territorial Development.

OECD (2015b). Size of public procurement, in Government at a Glance 2015. OECD Publishing,

Paris. [Cit. 2015-10-02] Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/

government-at-a-glance-2015/size-of-public-procurement_gov_glance-2015-42-en

Pavel, J. (2010). Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní

infrastruktury. Politická ekonomie, 58(3), 343–356, https://doi.org/10.18267/j.polek.734

Rothwell, R. (1984). Technology-Based Small Firms and Regional Innovation Potential: The Role of Public Procurement. Journal of Public Policy, 4(4), 307–332, https://doi.org/10.1017/s0143814x00002774

Schenone, O. H. (2002). An Economic Approach to Corruption. Universidad de San Andrés,

Michigan, Acton Institute.

Schneider, F., Kearney, A. T. (2015). Jak platební systémy pomáhají zmenšovat objem šedé

ekonomiky. Přednáška na konferenci Šedá ekonomika v České republice (leden 2015).

[Cit. 2015-10-18] Dostupné z: http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/seda_cr.pdf

Sohrab, J. A. (1990). The Single European Market and Public Procurement. Oxford Journal

of Legal Studies, 10(4), 522–538, https://doi.org/10.1093/ojls/10.4.522

Williams, S. (2008). The BAE/Saudi Al-Yamamah Contracts: Implications in Law and Public

Procurement. The International and Comparative Law Quarterly, 57(1), 200–209, https://

doi.org/10.1017/s0020589308000109

World Bank (2014). The World Bank Group and Public Procurement. An Independent

Evaluation International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

[Cit. 2015-11-10].

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Sbírka zákonů ČR.