Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 66 No. 1

Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1176

[plný text (PDF)]

Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta, Martina Šimková

Researchers and analysts usually prefer to have long time series of gross domestic product as the most important indicator of the economy. However, gross national income presents indicator that covers not only what a country produce but it takes into account values produced by factors of productions owned by foreigners. From that point of view gross national income presents more interesting information than gross domestic product. This paper describes the recalculation of historical time series of gross domestic product in the Czech Republic into the standard of national accounts ESA 2010. It presents results for all three approaches to GDP, employment and gross national income. Although results of GDP and employment start in the year 1970, the lack of data allowed us prepared figures for gross national income from year 1984 onwards. Moreover, this paper shows some of the possibilities to the international comparison with European countries for the better description of the position of the Czech Republic in the European context.

JEL klasifikace: C02, E01, N01

Reference:
Adam, J. (1984). Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary

since 1950. New York: St. Martin Press. ISBN 978-1-349-06834-0, https://doi.org/10.1007/978-1-349-06832-6

Alton, T. P., Badach, K., Bass, E. M., Lazarcik, G., Staller, G. J. (1986). Economic Growth in Eastern Europe, 1970 and 1975–1985. L. W. International Financial Research, Int. New York Occasional Paper No. 90.

Bálek, A. (2007). Československá ekonomika v osmdesátých letech 20. století. Acta Oeconomica Pragensia, 15(7), 45–54, https://doi.org/10.18267/j.aop.176

Bos, F. (1992). The History of National Accounting. MPRA Paper No. 5952. Mnichov. Dostupné z: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5952/1/MPRA_paper_5952.pdf>

Čadil, J., Vltavská, K., Krejčí, I., Hartman, D., Brabec, M. (2017). Aggregate Production Function and Income Identity – Empirical Analysis. International Journal of Economic Sciences, 6(1), 1–7, https://doi.org/ 10.20472/ES.2017.6.1.001.

ČSÚ (2012). Historická ročenka národních účtů (1990–2010). Praha: Český statistický úřad.

Eurostat (2014). Manual on the Changes between ESA 95 and ESA 2010. Luxembourg: Eurostat.

Fischer, J., Sixta, J., Kavěnová, M. (2009). Chudneme nebo bohatneme? Euro, 44, 110–111.

Holmlund B., Zetterberg, J. (1991). Insider Effects in Wage Determination: Evidence

from Five Countries. European Economic Review, 35(5), 1009–1034, https://doi.org/10.1016/0014-2921(91)90002-z

Hronová, S., Hindls, R., Marek, L. (2016). Reflection of the Economic Crisis in the Consumer and Entrepreneurs Subsectors. Statistika, 96(3), 4–21.

Jedličková, E., Konvička, S., Musil, P., Sixta, J. (2009). Nové metody deflace HDP. Statistika, 89(3), 193–206.

Maňák, J. (1967). Problematika odměňování české inteligence v letech 1945–1948. Sociologický časopis, 3(5), 529–540.

Marer, P. (1985). Alternative Estimates of the Dollar GNP and Growth Rates of the CMEA Countries. Joint Economic Committee, East European Economies: Slow Growth in the 1980s.

Washington: U.S. Government Printing Office.

Musil, P., Cihlář, M. (2016). Impact of the Implementation of ESA 2010 on Volume Measurement. Statistika, 96(2), 5–14.

Nachtigal, V. (1991). Retrospektivní propočty makroekonomických agregátů ČSFR za roky

1970-1988. Statistika, 28(3).

Pérez-López, J. F. (2010). Revolutionary Cuba’s GDP: A Survey of Methods and Estimates [online]. Dostupné z: http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v20-perezlopez2.pdf

Rangelova, R. (2007). Different Methodologies for National Income Accounting in Central and Eastern European Countries, 1950-1990. Bulgarian National Bank. Discussion Paper No. 62.

Sixta, J., Fischer, J., Vltavská, K., Ondruš, V., Hronová, S., Hindls, R. (2012). Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do systému národního účetnictví. Praha: FIS VŠE.

Sixta, J. (2013). Development of Input-Output Tables in the Czech Republic [online].

Statistika, 93(2), 4–14.

Sixta J., Vltavská, K., Fischer, J. (2013). The Development of Gross Domestic Product in the Czech Republic and Slovakia between 1970 and 1989. Ekonomický časopis, 61(6), 549–562.

Sixta, J., Šimková, M., Musil, P. (2014). Implementation of ESA 2010/SNA 2008 into Czech Input-Output Tables, in: International Input-Output Conference (IIOA) [online]. Lisabon: University of Lisboa, 2014, s. 1–5. Dostupné z: https://www.iioa.org/conferences/22nd/papers/files/1432_20140315100_Paper_Sixta_Musil_Simkova.pdf

Sixta, J., Šimková, M., Vltavská, K., Zeman, J. (2016). Czech GDP between 1970 and 1989 based on ESA 2010. Statistika, 96(1), 4–12.

Šafr, K. (2016). Pilot Application of the Dynamic Input-Output Model. Case Study of the Czech Republic 2005-2013. Statistika, 96(2), 15–31.

Šimková, M., Sixta, J. (2016). Labour Productivity in the Czech Republic, 1970-2014. In: The 10th International Days of Statistics and Economics (MSED 2016). Praha, 08.09.2016– 10.09.2016. Slaný: Melandrium, 1797–1805. ISBN 978-80-87990-10-0.

Večerník, J. (1991). Earnings Distribution in Czechoslovakia: Intertemporal Changes and

International Comparison. European Sociological Review, 7(3), 237–252, https://doi.

org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036603

Vltavská, K., Sixta, J. (2015). A Historical View on the Development of Czech Economy from

1970. Prague Economic Papers, 24(1), 105–122, https://doi.org/10.18267/j.pep.503