Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 66 No. 1

Evropská unie a euro: riskantní experimentování s Evropou

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1179

[plný text (PDF)]

Václav Klaus

-

Reference:
Břicháček, T. (2016). Unie ve víru migrační krize. Praha: Institut Václava Klause.

ISBN 978-80-7542-023-7.

Klaus, V. (1998). European Monetary Union: Its Economic and Political Interdependencies.

Přednáška na konferenci The Euro as a Stabilizer in the International Economic System

Lucemburk.

Klaus, V. (2007). Komparative Analyse der Transformation im Multavialand und Albisland.

Přednáška na Technické univerzitě Drážďany.

Klaus, V., Weigl, J. (2015). Stěhování národů. Praha: Olympia. ISBN 978-80-7376-422-7.

Mundell, R. A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, 51(4), 657–665.

Mundell, R. A. (1997). Updating the Agenda for Monetary Union, in Blejer, M. I., ed., Optimum Currency Areas, Washington, DC: IMF, pp. 29–50. ISBN 1-55775-652-X.

Mundell, R. A. (2012). The European Fiscal Reform and the Plight of the Euro. Global Finance Journal, 23(2), 65–76, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2011.10.009