Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 66 No. 2

Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1186

[plný text (PDF)]

Jitka Langhamrová, Martina Šimková, Jaroslav Sixta

Czech society is ageing, and the availability of these services should be important part of social strategy for the Czech Republic. Thus, the development in this area is not optimal and much more attention should be put on. Increasing life expectancy cause not only higher demands on the pension systems but also higher demands on social services. This is emphasised by the slower increase of healthy life expectancy and therefore it can be assumed that more people in higher age will require more social services. The paper deals with the issue of the macroeconomic costs and benefits of satisfying the requirements for residential care activities, especially for homes for the elderly as one of the most important area of social care. The aim of the paper is to estimate overall direct and indirect macroeconomic effects for the Czech Republic at the level of the regions. The relation between demand and supply of residential care activities is illustrated for 2013. While some issues can simply be related to the Czech population as a whole, some estimates are presented at the regional level. Economic impacts on the gross domestic product, employment and government finance are estimated by the semi-dynamic input-output analysis. It is illustrated how the investments into social facilities are transformed into economic development with different regional scale.

JEL klasifikace: H55, J11, R15

Reference:
Blažek, J., Hejnová, T. (2012). Spatial Analysis of Membership of Czech Clusters; Can Czech Clusters Achieve Agglomeration Economies? Regionální studia, 2. ISSN 1803-1471.

Bruthansová, D., Červenková, A. (2004). Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání. Prakas: VÚPSV.

Buckner L., Croucher, K., Fry, G., Jasinka, M. (2013). The Impact of Demographic Change on the Infrastructure for Housing, Health and Social Care in the North of England. Applied Spatial Analysis and Policy, 6(2), 123–142, https://doi.org/10.1007/s12061-013-9090-y

Cséfalvaiová, K., Dotlačilová, P., Langhamrová, J. (2013). Life Expectancy and Healthy Life Expectancy in European Countries. In: International Days of Statistics and Economics.

Prague, 19. 09. 2013 – 21. 09. 2013, s. 242–251. 1624 s. ISBN 978-80-86175-87-4.

ČSÚ (2014a). Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2050 [online]. Praha:

Český statistický úřad. Dostupné z: www: https://www.czso.cz/csu/czso/

projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9

ČSÚ (2014b). Síť vybraných zařízení sociální péče – 2013 [online]. Praha: Český

statistický úřad. Dostupné z: www: https://www.czso.cz/csu/czso/

sit-vybranych-zarizeni-socialni-pece-2013-dx6alucx8s

Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J. (2009). Národní účetnictví (Nástroj popisu globální

ekonomiky). Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 326 s. ISBN 978-80-7400-153-6.

Huning, S., Bens, O., Huettl, R. F. (2012). Demographic Change beyond the Urban-Rural Divide: Re-Framing Spatial Differentiation in the Context of Migration Flows and Social Networks. ERDE, 143(1–2), 153–172.

Chen, S. (2015). The Experience of Social Care Services in Sweden and the Inspiration to China. International Symposium – Female Survival and Development. Beijing, OCT 17-18. Pp. 503–508.

Jílek, J. (2000). Regionální statistika a postupy jejího zavádění v ČR. Statistika, 1, 20–35.

Kahoun, J. (2009). Metoda výpočtu regionálního HDP v České republice. Statistika, 46(6), 518–530.

Kramulová, J., Musil, P. (2013). Experimentální odhad složek výdajové metody regionálního HDP v ČR. Politická ekonomie, 61(6), 814–833https://doi.org/10.18267/j.polek.932

Kučera, M. (2002). Sociální důsledky stárnutí obyvatelstva České republiky. Demografie, 44(1), 38–40.

Langhamrová, J. (2014). Délky života ve zdraví. Fórum sociální politiky, 8(5), 24–26.

Langhamrová, J., Vraná, L., Dotlačilová, P., Fiala, T. (2013). Life Expectancy and Healthy Life Expectancy in European Countries. In: XXVII IUSSP International Population Conference. Busan, 26. 08. 2013.

Leontief, W. (1986). Input-Output Economics. New York: Oxford University Press.

ISBN 9780195035278.

Matoušek, O. (2011). Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2. vydání. Praha: Portál. 200s. ISBN 978-80-262-0041-3

Mihić, M. M., Todorović, M. L., Obradović, V. L. (2014). Economic analysis of social services for the elderly in Serbia: Two sides of the same coin. Evaluation and Program Planning 45, 9–21, https://doi.org/ 10.1016/j.evalprogplan.2014.03.004

MPSV (2014). Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2013 [online]. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2014. Dostupné z: www: http://www.mpsv.cz/files/

clanky/19296/MPSV_rocenka2013_221014.pdf

Průša, L. (2015). Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku

2030. Demografie, 2015, 57(3), 231–244. ISSN 0011-8265.

Průša, L. (2016). Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace? In: RELIK 2016. Praha, 10.11.2016 – 11.11.2016. Praha: VŠE, s. 437–446. ISBN 978-80-245-2166-4.

Průša, L. a kol. (2009). Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Praha: VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-048-6.

Sixta, J., Vltavská, K. (2016). Regional Input-output Tables: Practical Aspects of its Compilation for the Regions of the Czech Republic. Ekonomický časopis, 64(1), 56–69. ISSN 0013-3035.

Szüdi, G., Kováčová, J., Konečný S. (2016). Transformation of Social Care Services for the Elderly in Slovakia. Journal of Social Service Research, 42(2), 199–217, https://doi.org/10.1080/01488376.2015.1129016

Timonen, V. (2005). Policy Paradigms and Long-term Care: Convergence of

Continuing Difference, in Taylor- Gooby, P., ed., Ideas and Welfare State Reform

in Western Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, pp. 30–53, https://doi.org/10.1057/9780230286016_3

Zbranek, J. (2014). Labour Analysis Based on Time Input-Output Tables, in: International Input-Output Conference (IIOA) [online]. Lisabon, 14.07.2014 – 18.07.2014. Lisabon: University of Lisboa, 2014, s. 1–9, dostupné z: https://www.iioa.org/conferences/22nd/papers/files/1532_20140509101_IIOA_2014_Paper.pdf

Zbranek, J., Fischer, J., Sixta, J. (2016). Using Semi-Dynamic Input-Output Model for the Analysis of Large Investment Projects. In: Mathematical Methods in Economics., Liberec: TU Liberec, 06. 09. 2016 – 09. 09. 2016, s. 922–927. ISBN 978-80-7494-296-9.

Zbranek, J., Sixta, J. (2013). Possibilities of Time Input-Output Tables. In: Mathematical Methods in Economics. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 11.09.2013 – 13.09.2013, s. 1046–1051. ISBN 978-80-87035-76-4.