Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 57 No. 4

Analýza vztahů časových řad porodnosti a sňatečnosti v české republice v letech 1960-2007

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.695

[plný text (PDF)]

Markéta Arltová, Jitka Langhamrová

The Czech Republic has undergone a profound political, economical and social transformation in the past few decades. The changes that have occurred in society showed strongly in the change in the demographic behaviour of society and the change in the general population climate. The transition to the market economy brought with it new opportunities for self-realisation, young people give preference to other values than the starting of a family at an early age. From the analysis of the time series it emerges that there is a long-run relationship between the birth rate and the marriage rate in the Czech Republic.

JEL klasifikace: C32, J12, J13

Reference:
ARLT, J. 1997. Kointegrace v jednorovnicových modelech. Politická ekonomie, 1997, roč. 45, č. 5, s. 733-746.

ARLT, J.; ARLTOVÁ, M. 2009. Ekonomické časové řady. Praha : Professional Publishing, 2009.

ARLT, J.; ARLTOVÁ, M.; LANGHAMROVÁ, J. 2008. The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960–2006. In: COMPSTAT 2008. Porto : Physica-Verlag, 2008, s. 273–280.

ČSÚ 2009. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785–2007. [on line] ČSÚ, Praha. www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu.

ENGLE, R. F.; GRANGER, C. W. J. 1987. Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 1987, č. 55, s. 251-276.

JOHANSEN, S. 1991. Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 1991, č. 59.

JOHANSEN, S. 1995: Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Auto-Regressive Models. Oxford : Oxford University Press, 1995., s. 1551-1580.

KOSCHIN, F.; FIALA, T.; LANGHAMROVÁ, J.; ROUBÍČEK, V. 2001. Plodnost v českých zemích v devadesátých letech. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001.

KUČERA, M. 1994. Populace České republiky 1918–1991. Acta Demographica, 1994, roč. 12.

PAVLÍK Z., KUČERA M. (eds. ) 2002. Populační vývoj České republiky 1990–2002. Praha : Katedra demografie a geodemografie přírodovědecké fakulty UK, 2002.

RABUŠIC, L. 2001: Propopulační politika – spíše chiméra než spása. In: Propopulační politika – ano či ne. CEP, sborník textů 21/2001. Dostupné na http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik21.pdf.