Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 57 No. 6

Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.706

[plný text (PDF)]

Martin Mandel, Vladimír Zelenka

The first question that we ask ourselves in our article is whether the accounting of the central bank is supposed to respect the principles of internationally accepted standards (especially the International Financial Reporting Standards). We are looking for the basic differences in understanding of terms such as (il)liquidity and (in)solvency on the level of central and commercial banking. We analyze the economic reasons for origination of the long foreign exchange position of the ČNB which, under the circumstances of trend appreciation of the exchange rate of the Czech crown, is leading to a cumulative loss. We are discussing whether the current level of foreign exchange reserves of the ČNB is excessive or adequate. Special attention is paid to the monetary and financial impact of the loss of the central bank. We are pointing out that losing the central bank means profit for market subjects at the same time. It is not just a "fictitious" accounting problem and it can have its factual impact on the national economy. At the end we are summarizing and assessing the individual opinions regarding the loss of the ČNB.

JEL klasifikace: E40, E50, E52

Reference:
BAKULE, V. 1976. Světové finance. Praha : SNTL/ALFA, 1976.

BINDSEIL, U.; MANZANARES, A.; WELLER, B. 2004. The role Central Bank Cupital Revisited. ECB Working Paper Series, 2004 September, no. 392.

BRADA, J.; BRŮNA, K. 2004. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky. Politická ekonomie, 2004, roč. 52, č. 5, s. 601–621.

CERVANTES, A. R. 2006. Should Central Banks be Subject to International Accounting Standards? IX. Reunión sobre Aspectos Contables y Presupuestales de Banca Central. Santiago, 20. - 22. 10. 2004. Banco Central de Chile, http://www.cemla.org/pdf/acp/dp-0504-bde.pdf

CIMBUREK, J; ŘEŽÁBEK, P. 2008. Hotovost v oběhu: světové trendy a situace v České republice. Politická ekonomie, 2008, roč. 56, č. 6. s. 739-758.

DALTON, J., DZIOBEK, C. 2005. Central Bank Losses and Experiences in Selected Countries. IMF Working Paper No. 72, 2005

DURČÁKOVÁ, J. 2009. Systémy měnových kursů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 3. s. 344–360.

EGERT, B.; KOMÁREK, L. 2005. Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove? CNB, Working Paper No. 7/2005.

FRAIT, J. 2005: Managing with Negative Capital. Quarterly Journal of Central Banking. November 2005, vol. XVI, no. 2, pp. 36–42.

FRIEDMAN, M.: The Case for Flexible Exchange Rates. Essays in Positive Economics. Chicago : The University of Chicago Press, 1953.

GARCÍA HERNANDO, J. M. 2002. Transparency and dissemination of central bank accounting information. VIII Meeting on Central Banking Budgetary and Accounting Aspects. Santo Domingo, 13–15 November 2002.

HAWKINS, J. 2003. Central banks balance sheet and fiscal operations. BIS Papers 2003, No. 20.

HOLUB, T. 2001. Ražebné a financování centrální banky. Finance a úvěr. 2001, roč. 51, č. 1, s. 9–32.

HURNÍK, J. 2005. Kdo zaplatí ztrátu ČNB? Ekonom, 19. 5. 2005, č. 20, s. 20.

IASB 2009. International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2009. London, IASCF 2009.

IPSASB 2008. IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. IFAC, New York 2008.

KLAUSOVÁ, L. 1987. International liquidity and the problems with its control and regulation. EU CSAV Research publication, 1987, C261, p. 160

KOLMAN, V. 2003. Vliv měnové politiky České národní banky na její hospodářské výsledky. VŠE, Zpravodaj, 2003, č. 5.

KUBÍČEK, J.; TOMŠÍK, V. 2005. Nová ČNB a její staré problémy. Ekonom, 10. 3. 2005, č. 10, s. 52–55.

LEONE, A. 1993. Institutional Aspects of Central Bank Losses. IMF Paper on Policy Analysis and Assessment, 1993, no. 14.

MACH, P. 2001. Má ČNB snižovat úrokovou sazbu? Profit, 9. 9. 2001, č. 47.

MANDEL, M. 1994. Proces sterilizace přílivu zahraničního kapitálu v České republice. Politická ekonomie. 1994, roč. 42, č. 5, s. 592–602.

MEJZLÍK, L. 2006. IPSAS – akruální účetnictví pro veřejný sektor. In Zelenková, M. (editor) Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 – Sborník pedagogické konference, IV. ročník. Praha : Oeconomica, 2006, s. 73–81.

NUGEE, J. F. 2005. The Debate Over Accounting Standards for Central Banks Fashion, Trends and Overshooting. State Street Global Advisors (SSgA). 10/2005.

PRINGLE, R. 2003. Central bank (in)solvency. Central Banking, vol. 13, no. 4, May, pp. 1–2.

PRINGLE. R. 2003. Why central banks need capital? Central Banking, 2003, vol. XIV, no. 1, pp. 76–80.

REVENDA, Z. 2001. Centrální bankovnictví (2. vydání). Praha, Management Press. 2001.

REVENDA, Z. 2009. Monopoly centrálních bank a emise peněz. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 5, s. 579–600.

STELLA, P. 1997. Do Central Banks Need Capital? IMF Working Paper, No 83, 1997.

STELLA, P. 2002. Central Bank Financial Strength, Transparency, and Policy Credibility. IMF Working Paper No. 137, 2002.

STELLA, P. 2003. Why Central Banks Need Financial Strength, Central Banking, 2003, vol. XIV, no. 2. p. 23–29.

STELLA, P.; LONNBERG, A. 2008. Issues in Central Bank Finance and Independence. IMF Working Paper, No. 37, 2008.

SULLIVAN, K. 2005. Transparency in Central Bank Financial Statement Disclosures. IMF Working Paper, No. 80, 2005.

ŠMÍDKOVÁ, K. a kol. 1998. Koruna Exchange Rate Turbulence in May 1997. CNB, Working Paper No. 2/1998.