Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 57 No. 6

Integrace rizika a nejistoty do investičního rozhodování a oceňování

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.711

[plný text (PDF)]

Jiří Fotr, Eva Kislingerová

The qualitative changes in surroundings for companies operation are calling for necessity of assertion new tools and method, which will help to increase the quality of decision making and firm evaluation. To these tools belong scenarios and Monte Carlo simulation. The aim of the article is to describe these tools, their common features and differences, advantages and disadvantages. Further results and benefits of application of Monte Carlo simulation in risk analysis of investment project from economic practise are demonstrated.

JEL klasifikace: D24, D46, G30

Reference:
AVEN, T. 2005. Foundations of Risk Analysis. A Knowledge and Decision Oriented Approach. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-49548-4.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; MARCUS, A. J. 2001. Fundamentals of Corporate Finance. Boston : Mc Graw – Hill, 2001. ISBN 0-07-118028-1.

CHARNES, J. 2007. Financial Modelling with Crystal Ball and Excel. Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. ISBN 0-471-77972-5.

COURTNEY, H.; KIRKLAND, J.; VIGUERIE, P. 1997. Strategy under Uncertainty. Harvard Business Review, November-December 1997, s. 49–56.

COURTNEY, H. 2003. Decision Driven Scenarios for Assesing Four Levels of Uncertainty. Strategy and Leadership. 2003, vol. 31, no. 1, s. 14–22.

DLOUHÝ, M.; FÁBRY, J.; KUNCOVÁ, M.; HLADÍK, T. 2007. Simulace podnikových procesů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.

DAMODARAN, A. 2008. Strategic Risk Taking. New York : Wharton School Publishing, 2008. ISBN 978 -0-13-199048-7.

FOLTA, T. B.; JOHNSON, D. R.; O’BRIEN, J. P. 2006. Irreversibility, uncertainty, and the likelihood of entry: An empirical assessment of the option to defer. Journal of Economic Behavior and Organization. 2006, vol. 61, s. 432–452.

FOTR, J. 2008. Investiční rozhodování – poznatky z empirického výzkumu. In Výsledky 1. fáze dotazníkového šetření výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy.“ MSM 6138439905. Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1335-3.

FOTR, J.; HÁJEK, S. 2008. STRATEX R. Hodnocení investičních projektů. Praha : Valex 2008.

FOTR, J. a kol. 2006. Manažerské rozhodování. Metody, postupy a nástroje. Praha : Ekopress 2006. ISBN 80-86929-15-9.

FOTR, J.; PÍŠEK, M. 1986. Exaktní metody ekonomického rozhodování. Praha : Academia, 1986. ISBN 21-013-86.

FOTR, J.; SOUČEK, M. 2005. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0939-2.

GOODWIN, P.; WRIGHT, G. 2004. Decision Analysis for Managerial Judgment. Chichester : John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0-470-86108-8.

GROS, I. 2003. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.

HEIJDEN VAN DER, K. 2005. Scenarios. The Art of Strategic Conversation. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-470-02368-6.

HERTZ, D. B. 1964. Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Business Review, January 1964, s. 95–106.

HERTZ, D. B.; THOMAS, H. 1983. Risk Analysis and its Applications. Chichester : John Wiley & Sons, 1983. ISBN 0-471-10145-1.

HNILICA, J. 2006. Weather Hedging In The Gas Industry: A Teaching Tool In Risk Management. The Journal Of The World Association For Case Method Research & Application. 2006, vol. 18, č. 1, s. 52– 60.

HNILICA, J.; FOTR, J. 2009. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4

KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2007. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. BECK, 2007. ISBN 978 -80 –7179-903-0.

KISLINGEROVÁ, E. 2001. Oceňování podniku. 2. vydání. Praha : C. H. BECK, 2001. ISBN 80-7179-5291.

KISLINGEROVÁ, E a kol. 2008. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha : C. H. Beck, 2008. ISBN 978 – 80 7179-882 – 8.

KULATILAKA, N.; PEROTTI, E. 1998. Strategic growth options. Management Science, vol. 44, no. 1, s. 1021–1031.

LEIBLEIN, M. J.; MILLER, D. J. 2003. An empirical examination of transaction- and firm-level influences on the vertical boundaries of the firm. Strategic Management Journal, vol. 24, s. 839–859.

LEVENT, J. 1994. Scientific Management at Merck. Harvard Business Review, January 1994, s. 67–75.

LOVALLO, D.; KAHNEMAN, D. 2003. Delusion of Success: How optimism Undermines Executives´ Decision. Harvard Business Review. July – August 2003, s. 45–52.

MANKIND, M. C.; STEELE, R. 2005. Turning Great Strategy into Great Performance. Harvard Business Review, July-August 2005, s. 69–75.

MAŘÍK, M. 2003. Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. Praha : Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-57-2.

MUN, J. 2004. Applied Risk Analysis. New York : John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0-471-47885-7.

MUN, J. 2006. Modelling Risk. Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimisation Techniques. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. ISBN 100-471-78900-3.

POLLIO, G. 1999. International Project Analysis and Financing. London : MacMillan Press, 1999. ISBN 0-333-77088-9.

RAZGAITIS, R. 2003. Dealmaking. Using Real Options and Monte Carlo Analysis. Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-25048-1.

RIGBY, D.; BILODEAU, D. 2007. Growing Focus on Preparedness. Harvard Business Review, July – August 2007, s. 15–16.

SAIPE, A. L. 1978. Conditional Risk Analysis. Decision Science, 1978, č. 1, s. 19–27.

SAVAGE, S. 2002. The Flaw of Averages. Harvard Business Review. November 2002, s. 15–16.

SCHOEMAKER, J. 2002. Profiting from Uncertainty. Strategies for Succeeding No Matter What the Future Brings. New York : The Free Press, 2002. ISBN 0-7432-2328-4.

SCHOLLEOVÁ, H. 2007. Hodnota flexibility. Reálné opce. Praha : C. H. BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-735-7.

ŠVECOVÁ, L. 2005. Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování. Doktorská disertační práce. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005.

TICHÝ, M. 2006. Ovládání rizika. Analýza a management. Praha : C.H. BECK, 2006. ISBN 80-7179-415-5.

VARCHOLOVÁ, T.; RIMARČÍK, M. 2003. Prípadové stúdie analýzy rizika. Bratislava : Vydavatelstvo Ekonom, 2003. ISBN 80-225-1611-2.

VLACHÝ, J 2008. Imunizace: Dynamické zajištění úrokového rizika. Finanční management, 2008, roč. 5, č. 2, s. 29–32.

VOSE, D. 2000. Risk Analysis. A Quantitative Guide. Chichester : John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-4714-99765-X