Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 58 No. 6

Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.759

[plný text (PDF)]

Karel Brůna

The paper deals with accumulation of foreign exchange reserves of central banks and its consequences in banking system liquidity management. In theoretical part the case of banking system liquidity surplus is analyzed focusing on creation of liquidity through FX operations, sterilization of liquidity and main sources of liquidity absorption. In this context it is analyzed how monetary policy instruments (on outright or repo basis) enable central bank to react on volatility of banking system liquidity needs and to cover issued currency in circulation and bank´s reserves by net foreign assets. In empirical part these problems are analyzed and compared using the example of the Czech Republic, Poland and Hungary. The paper focuses on main differences in the level of liquidity surplus, cost of sterilization, volatility of spread between O/N reference interest rate and main policy rate, main sources of liquidity absorption and dynamics of currency in circulation and reserves covering by net foreign assets.

JEL klasifikace: E43, E52, F32, G21

Reference:
ANTAL, J.; BARABAS, G.; CZETI, T.; MAJOR, K. 2002. Liquidity Management Operations at the National Bank of Hungary [NBH Occasional Papers no. 9]. Budapest: NBH, 2002.

BECK, R.; RAHBARI, E. 2008. Optimal Reserve Composition in the Presence of Sudden Stops: The Euro and the Dollar as Safe Haven Currencies [ECB Working Paper no. 196]. Frankfurt am Main: ECB, 2008.

BINDSEIL, U.; WÜRTZ, F. 2007. Open Market Operations – Their Role and Specifi cation Today. In MAYES, D. G.; TOPOROWSKI, J. (eds.). Open Market Operations and Financial Markets. London: Routlege, 2007. ISBN 0415417759.

BINDSEIL, U.; MANZANARES, A.; WELLER, B. 2004. The Role of Central Bank Capital Revisited [ECB Working Paper Series no. 392]. Frankfurt am Main: ECB, September 2004.

BROADDUS, J. A.; GOODFRIEND, M. 2001. What Assets Should Federal Reserve Buy? Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly. 2001, Vol. 87, No. 1, pp. 7–22.

BRŮNA, K. 2009. Dynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky. Praha: Oeconomica, 2009.

BRŮNA, K. 2005. Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická ekonomie. 2005, Vol. 53, No. 4, pp. 459–476.

CINCIBUCH, M.; HOLUB, T.; HURNÍK, J. 2009. Central Bank Losses and Economic Convergence. Finance a úvěr. 2009, Vol. 59, No. 3, pp. 190–215.

ČNB, 1999-2009. Výroční zpráva. Praha: ČNB, jednotlivá vydání v letech 1999–2009.

DURČÁKOVÁ, J. Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu. Politická ekonomie. 2009, Vol. 57, No. 3, pp. 344–360.

ECB, 2006. The Accumulation of Foreign Reserves [ECB Occasional Papers no. 43]. Frankfurt am Main: ECB, February 2006.

FERHANI, H. 2007. Too Much of a Good Thing: Reserve Accumulation and Volatility in Central Bank Balance Sheets. In BAKKER, A.F.P.; VAN HERPT, I.R.Y. Central Bank Reserve Management. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. ISBN 9781845429577.

FIDJESTØL, A. 2007. The Central Bank’s Liquidity Policy in an Oil Economy. Economic Bulletin. 2007, Vol. 78, No. 4, pp.136–145.

GANLEY, J. 2004. Surplus Liquidity: Implications for Central Banks [Centre for Central Banking Studies Lecture series no. 3]. London: Bank of England, 2004.

GROS, D.; SCHOBERT, F. 1999. Excess Foreign Reserves and Overcapitalization in the Eurosystem. [CEPS Working Document no. 128]. Brussel: CEPS, 1999.

IZE, A. 2005. Capitalizing Central Banks: A Net Worth Approach. [IMF Working Paper WP/05/15]. Washington: IMF, January 2005.

JEANNE, O.; RANCIERE, R. 2006. The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: Formulas and Applications [IMF Working Paper WP/06/229]. Washington: IMF, October 2006.

MANDEL, M.; ZELENKA, V. 2009. Ztráta centrální banky – účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky. Politická ekonomie, 2009, Vol. 57, No. 6, pp. 723–739.

MNB. 1999–2009. Annual Report. Budapest: MNB, jednotlivá vydání v letech 1999–2009.

NBP. 1999–2009. Annual Report. Warsaw: NBP, jednotlivá vydání v letech 1999–2009.

PAPADIA, F.; WÜRTZ, F. 2007. Central Bank Balance Sheets: Comparison, Trends and some Thoughts. In BAKKER, A. F. P.; VAN HERPT, I. R. Y. Central Bank Reserve Management. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. ISBN 9781845429577.

STELLA, P. 2002. Central Bank Financial Strength, Transparency, and Policy Credibility [IMF Working Paper WP/02/137]. Washington: IMF, August 2002.