Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 58 No. 6

Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.763

[plný text (PDF)]

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer

The paper focuses on accrual taxes, investment and depreciation in government sector from statistical point of view. The paper is a feedback on paper published in Politická ekonomie 2/2010 by authors Hrdlička, Ištvánfyová and Vítek. Original paper dealt with similar issue but from accountants´ point of view. The statistical view of this matter is slightly different and it is influenced by current national accounts´ standard ESA 1995. The most of the paper is devoted to the investment and depreciation, in national accounts terms capital formation and capital consumption. The sector of government is a very important investor and property owner in the Czech Republic. Therefore a good record of investment and depreciation is important not only for government sector itself but also for total economy.

JEL klasifikace: E20, E22, H25

Reference:
ČADIL, J.; TOTH, P. 2003. Financial and Property Analysis. In Evaluation Methods and Tools. University of Manchester, CURE 2003.

ČSÚ. 2000. Evropský systém účtů (ESA 1995). Praha: Český statistický úřad, 2000.

ČSÚ. 2005. GNI Inventory. Praha: Český statistický úřad, 2005.

EUROSTAT. 1995. European System of Accounts. Eurostat, 1995.

EUROSTAT. 2004. GNI Committee’s task force on consumption on fi xed capital on roads, bridges etc. Eurostat, 2004.

FISCHER, J. 2003. K využití dat podnikového účetnictví pro statistické účely. Statistika. 2003, Vol. 40, No. 3, pp. 44–46. ISSN 0322-788X.

HRDLIČKA, Č.; IŠTVÁNFYOVÁ, J.; VÍTEK, L. 2010. Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí. Politická ekonomie. 2010, Vol. 58, No. 2, pp. 253–270. ISSN 0032-3233.

HRONOVÁ, S.; HINDLS, R.; FISCHER, J.; SIXTA, J. 2009. Národní účetnictví – nástroj popisu globální ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-153-6.

OECD. 2005. Measuring Capital. OECD Manual, Second Edition. Paris: OECD, 2009.

ONDRUŠ, V. 2003. Výpočet hrubého domácího produktu a jeho revize. Statistika. 2003, Vol. 83, No. 3, pp. 24–43. ISSN 0322-788x.

SIXTA, J. 2007. Odhady spotřeby fi xního kapitálu. Statistika. 2007, Vol. 87, No. 2, pp. 156–163. ISSN 0322-788X.

SIXTA, J. 2004. The Infl uence of the Revision of Consumption of Fixed Capital on GDP. In Statistics Investment in the Future. Praha: ČSÚ, 2004. Str. 39.