Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 59 No. 6

Pět let od úmrtí Františka Vencovského

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.824

[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

František Vencovský one of the most prominent Czech economists of the second half of the 20th century died five years ago. He has been valued for his very significant contribution to the historical development of the Czech economic theory, to the historical development of banking, monetary policy etc. Being a friend and follower of Karel Engliš, F. Vencovský applied Engliš's teleological method to the solution of contemporary issues especially in the area of money, exchange rate and monetary policy. In spite of working in different conditions than Engliš (centrally controlled economy) F. Vencovský took this attitude from the very beginning of his scientific life in the sixties and not only after 1989.

JEL klasifikace: B31

Reference:
ENGLIŠ, K. 1995. Národní hospodářství. Vybrané kapitoly. Brno: Nadace Universita Masarykiana, 1995. ISBN 85-834-09-X.

KOČÁRNÍK, I. 1974. Měnová kritéria v procesu zdokonalení měnového plánování a měnových analýz. Disertační práce. Praha: Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy, 1974.

KODEROVÁ, J. 2011. František Vencovský. Život a dílo. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Praha: 2011. ISBN 978-80-86729-64-0.

PRŮCHA, V. a kol. 2009. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. 2. díl. 1945–1992. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-228-5.

TŮMA, Z. 2006. Vzpomínka na Englišova žáka. Hospodářské noviny. 2006. Vol. 50, No. 134, s. 10.

VENCOVSKÝ, F. 1967. Karel Engliš. Ekonomická revue. 1967, č. 8.

VENCOVSKÝ, F. 1968. Konec rektora. UK časopis University Karlovy. 8. 10. 1968.

VENCOVSKÝ, F. 1971. Vývoj bankovnictví v socialistických zemích. Hlas banky. 1971, Vol. XVI, No. 19, pp. 319 a 322.

VENCOVSKÝ, F. 1972. K funkci úvěru a úroku v našem hospodářství. Finance a úvěr. 1972, Vol. 22, No. 3, pp. 153–165.

VENCOVSKÝ, F. 1973. Efektivnost úvěru. Finance a úvěr. 1973, Vol. 23, No, 6, pp. 505–517.

VENCOVSKÝ, F. 1974. K teorii měnových vztahů mezi světovou a národní ekonomikou. Politická ekonomie. 1974, Vol. 22, No. 11, pp. 1040–1052.

VENCOVSKÝ, F. 1977. Devizový monopol. Politická ekonomie. 1977, Vol. 25, No. 11, pp. 1032–1041.

VENCOVSKÝ, F. 1978. Měnová politika v hospodářské politice socialistického státu. Politická ekonomie. 1978. Vol. 26, No. 6, pp. 392–485.

VENCOVSKÝ, F.: 1988. Ekonomické předpoklady volně směnitelné měny. Politická ekonomie. 1988, Vol. 36, No. 10, pp. 1006–1014.

VENCOVSKÝ, F. 1989. Peněžní faktory nerovnovážných tendencí. Politická ekonomie. 1989, Vol. 37, No. 9, pp. 1043–1060.

VENCOVSKÝ, F. 1990a. Englišovo teleologické pojetí národohospodářské vědy. Politická ekonomie 1990, Vol. 38, No. 8, pp. 897–908.

VENCOVSKÝ, F. 1990b. Rovnovážná funkce tržního a cenového mechanismu v teorii profesora Engliše. Finance a úvěr. Vol. 40, No. 6, pp. 366–374.

VENCOVSKÝ, F. 1991. Englišova finanční a měnová politika. Havířov: Petr P. Pavlík, 1991. ISBN 80-85574-03-9.

VENCOVSKÝ, F. 1993a. Karel Engliš, život a dílo. In ŠMEJKAL, M. (ed.) Významní čeští národohospodáři. Acta Oeconomica Pragensia. 1993, Vol. 1, No. 1, pp. 69–106

VENCOVSKÝ, F. 1993b. Karel Engliš. Brno: Nadace Universitas Masarykiana,1993. ISBN 80-7028-006-9.

VENCOVSKÝ, F. 1993c. Prof. dr. Karel Engliš. Bankovnictví. 1993, Vol. 1, No. 3, příloha.

VENCOVSKÝ, F. 1994. Englišova peněžní teorie a politika. Institut ekonomie České národní banky, 1994. Výzkumná studie č. 20.

VENCOVSKÝ, F. 1995a. Englišova praxe měnové a fi nanční politiky. Politická ekonomie. Vol. 43, No. 2, pp. 246–255.

VENCOVSKÝ, F. 1995b. Revalvace bych se nebál. Ekonom. 1995, Vol. 39, No. 6, p. 14.

VENCOVSKÝ, F. 1996a. Priorita tržní, nebo i jiné rovnováhy. Ekonom. 1996, Vol. 40, No. 3, p. 16.

VENCOVSKÝ, F. 1996b. Různé přístupy, shodný výsledek. Ekonom. 1996, Vol. 40, No. 29, p. 16.

VENCOVSKÝ, F. 1997. Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno: Masarykova Univerzita. 1997. ISBN 80-210-1624-8.

VENCOVSKÝ, F. 1998a. Pozici koruny vytvářejí střety mezi tendencemi. Hospodářské noviny: 1998, Vol. 41, No. 132, p. 5.

VENCOVSKÝ, F. 1998b. Měnový kurz v pohledu „mikro“ a „makro“. Sborník ze semináře ČSE č. IX. Praha: ČSE, 1998.

VENCOVSKÝ, F. 1998c. Nejen novou měnovou politiku, ale také strategii. Hospodářské noviny. 1998. Vol. 41, No. 45, p. 7.

VENCOVSKÝ, F. 1998d. K nové měnové strategii ČNB. Bankovnictví. 1998 Vol. 6, No. 4, p. 1.

VENCOVSKÝ, F. 1998e. Centrální banka není tvůrce zázraků. Ekonom, 1998. Vol. 42, No. 30, pp. 20–21.

VENCOVSKÝ, F.; JINDRA, Z. aj. 1999. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní institut. ISBN 80-7265-030-0.

VENCOVSKÝ, F. 1999. Strašidlo defl ace. Ekonom. 1999. Vol. 43, No. 34, p. 22.

VENCOVSKÝ, F. 2000a. Přínos Karla Engliše pro ekonomickou vědu. Politická ekonomie. 2000. Vol. 48, No. 4, pp. 451–468.

VENCOVSKÝ, F. 2000b. Z vědeckého odkazu Karla Engliše k 120. Výročí narození. Finance a úvěr. 2000. Vol. 50, No. 7, pp. 430–443.

VENCOVSKÝ, F. 2000c. Zákon nemůže předurčit koncepci měnové politiky. Hospodářské noviny: 3. dubna 2005, Vol. 43, p. 10.

VENCOVSKÝ, F. 2001. Měnová politika v české historii. Praha: ČNB, 2001.

VENCOVSKÝ, F. 2003. Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých měnových poměrů 1918–1992. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0497-9.

VENCOVSKÝ, F., PŮLPÁN, K. aj. 2005. Dějiny měnových teorií na českém území. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0992-X.

Za Františkem Vencovským.2006. Nekrolog výkonné a ediční rady Politické ekonomie a vedení VŠE. Politická ekonomie. 2006. Vol. 54, No. 5 pp. I-IV.