Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 60 No. 3

Hospodářské dějiny nebo dějiny hospodářství?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.853

[plný text (PDF)]

Antonie Doležalová

-

Reference:
V. Průcha a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992

Brno : Doplněk, 2009, s. 1002. ISBN 978-80-7239-228-5.