Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 60 No. 4

Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.858

[plný text (PDF)]

Josef Arlt, Martin Mandel

The aim of our paper is to formulate and empirically verify the simple backward looking econometric model of the monetary rule, which would be able to describe the development of CNB repo rate, namely only on the basis of statistically measured and in the given time available information. We focus on the period after 1998, when the CNB´s inflation targeting policy is implemented and the repo rate (14 days) plays the role of the monetary policy rate. In the paper we discuss some methodological problems associated with the "ex post" empirical verification of the central bank monetary rule. We construct an empirical model of the monetary rule, justify the choice and the inclusion of explanatory variables, we analyze the statistical properties of time series and verify the alternative forms of econometric models. Our analysis showed that the development of CNB repo rate in the reporting period can be explained by the past and present evolution of three explanatory variables: the yearly inflation rate, the exchange rate and the ECB repo rate. The annualized inflation rate proved to be statistically insignificant in the model. We find interesting that the statistical quality of the estimated model was further increased after a six-month delay of the yearly inflation rate. The obtained results indicate that in determining the CNB repo rate the expected future level of the yearly inflation rate does not play important role and the last yearly inflation rate is more important than its present level.

JEL klasifikace: C12, C22, E43, E47, E52

Reference:
ANDREWS, D. W. K. 1991. Heteroskedaticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation. Econometrica, 1991, Vol. 59, pp. 817–858.

ANDREWS, D. W. K; MONAHAN, J. CH. 1992. An Improved Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator. Econometrica, 1992, Vol. 60, pp. 953–966.

ARLT, J.; ARLTOVÁ, M. 2009. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009.

ARLT, J.; BAŠTA, M. 2008. Časové řady měsíční a roční míry infl ace a jejich vlastnosti. Politická ekonomie, 2008, Vol. 56, No. 4, pp. 536–556.

ARLT, J.; BAŠTA, M. 2010. The Problem Of The Yearly Infl ation Rate And Its Implications For The Monetary Policy Of The Czech National Bank. Prague Economic Papers, 2010, Vol. 19, No. 2, pp. 99–117.

BENEŠ, J.; HLÉDIK, T.; KUMHOF, M.; VÁVRA, D. 2005. An Economy in Transition and DSGE: What the Czech National Bank’s New Projection Model Needs. [Working Paper No.12], CNB, 2005.

BENEŠ, J.; HURNÍK, J.; VÁVRA, D. 2008. Exchange Rate Management and Infl ation Targeting: Modeling the Exchange Rate in Reduced-Form New Keynesian Models. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2008, Vol. 58, No. 3–4, pp. 166–194.

BRADA, J.; BRŮNA, K. 2004. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky. Politická ekonomie, 2004, Vol. 52, No. 5, pp. 601–621.

DEN HAAN, W. J.; LEVIN, A. 1997. A Practitioner’s Guide to Robust Covariance Matrix Estimation. In MADDALA, G. S.; RAO, C. R. (eds.), Handbook of Statistics Vol. 15, Robust Inference, North-Holland: Amsterdam, pp. 291–341.

DĚDEK, O. 2004. Čtyři zamyšlení nad cílováním infl ace v České republice. Politická ekonomie, 2004, Vol. 52, No. 2, pp. 147–170.

FRAIT, J.; ZEDNÍČEK, R. 1999. Taylor-type and McCallum-type indicators of monetary policy stance. In Banking and Short-term Prognoses of the Economic Development. Proceedings from the International Conference „Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic (IV) “. Karviná: OPF SU, 1999, pp. 41–49.

FROMMEL, M.; SCHOBERT,V. 2006. Monetary Policy Rules in Central and Eastern Europe. [Deutsche Bundesbank Discussion Paper No. 341], 2006.

HLÉDIK, T. 2004. Quantifying the Second – round Effects of Suply – side Shocks on Infl ation. Prague Economic Papers, 2004, Vol. 13, No. 2, pp. 125–141.

HORVÁTH, R. 2008. Asymmetric Monetary Policy in the Czech Republic? Czech Journal of Economics and Finance, 2008, Vol. 58, No. 9–10, pp. 470–481.

JESPERSEN, J. 2011. Macroeconomic Methodology: A Post-Keynesian Perspective. UK, Amazon 2011.

KOTLÁN, V. 2002. Časová struktura úrokových sazeb a měnová politika v malém makroekonomickém modelu. Finance a úvěr, 2002, Vol. 52, No. 4, pp. 232–254.

KUKAL, J.; VAN QUANG, T. 2011. Modelování měnově politické úrokové míry ČNB neuronovými sítěmi. Politická ekonomie, 2011, Vol. 59, No. 6, pp. 810–829.

MANDEL, M.; KOSMATA, V. 2000. The Czech Embarrassment of Infl ation Targeting in Transition. Prague Economic Papers, 2000, Vol. 9, No. 3, pp. 230–241.

MANDEL, M. 2009. Milníky české měnové politiky. Sborník z konference „20 let fi nančních a bankovních reforem v České republice.“ Praha: nakl. Oeconomica VŠE v Praze, 2009.

MARIA-DOLORES, R. 2005. Monetary Policy Rules in Accession Countries to EU: Is the Taylor Rule a Pattern? Economics Bulletin, 2005, Vol. 5, No. 5, pp. 1–16.

MEHRA, Y. P. 1999. A Forward–Looking Monetary Policy Reaction Function. FRB of Richmond Economic Quarterly 1999, Vol. 85, No. 2, pp. 33–53.

MOHANTY, M. S.; KLAU, M. 2004. Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies: Issues and Evidence. [Working Paper No. 149]. BIS, 2004.

NEWEY, W. K.; WEST, K. D. 1987. A Simple Positive Semi-Defi nite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. Econometrica, 1987, Vol. 55, pp.703–708.

PAEZ-FARRELL, J. 2007. Understanding Monetary Policy in Central European Countries Using Taylor-Type Rules: The Case of the Visegrad Four. Economics Bulletin, 2007, Vol. 5, No. 3, pp. 1–11.

PLAŠIL, M. 2011. Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením při použití Hodrick Prescottova fi ltru. Politická ekonomice, 2011, Vol. 59, No. 4, pp. 490–507.

SOJKA, M. 2010. Dějiny ekonomických teorií. Praha: HBT, 2010.

SVENSSON, L. E. O. 1998. Open-economy Infl ation Targeting. [NBER Working Paper Series 6545], May 1998.

SVENSSON, L. E. O. 1999. Infl ation Targeting as a Monetary Policy Rule. Journal of Monetary Economics , 1999, Vol. 43, pp. 607–654.

ŠKOP, J. 2012. Central Bank Reaction Functions in CEE. Societe Generale, Cross Asset Research, March 2011, pp. 10–14.

TAYLOR, J. B. 1993. Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester Conference Series in Public Policy, 1993, Vol. 39, pp. 195–214.

TAYLOR, J. B. 2001. The role of the exchange rate in monetary-policy rules. American Economic ReviewPapers and Proceedings, 2001, Vol. 91, pp. 263–267.

VAŠÍČEK, B. 2011. Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric? [Working Paper No. 5]. CNB 2011.

VERBEEK, M. 2004. A Guide to Modern Econometrics. Chichester: John Wiley and Sons, Ltd., 2004.