Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 61 No. 1

Zamyšlení nad několika otázkami naší novodobé hospodářské historiografie a poznámky ke dvěma podobným recenzím stejné publikace od A. Doležalové

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.886

[plný text (PDF)]

Václav Průcha

The article is the authors´ polemic against the review of their book Economic and Social History of Czechoslovakia, Volume II 1945-1992, which was published by Antonie Doležalová in Politická ekonomie No. 3/2012. In this context, the article also deals with general issues of economic historiography, particularly with the development and object of investigation of economic history, periodization of the economic development of Czechoslovakia after World War II, external and internal impacts on the economy, construction of statistical data and terminological problems.

JEL klasifikace: N01, N24