Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 67 No. 2

Stati

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Radek Jurčík, Daniela Spiesová, Jana Novosáková
Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory string(12) "pdf/1238.pdf"
[full text (PDF)]

Diana Bílková
Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD string(12) "pdf/1231.pdf"
[full text (PDF)]

Martin Boďa
Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia string(12) "pdf/1235.pdf"
[full text (PDF)]

Peter Adamovský, Vladimír Gonda
Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie string(12) "pdf/1234.pdf"
[full text (PDF)]

Konzultace

Marek Loužek
Zakladatel chicagské školy Frank Hyneman Knight string(12) "pdf/1220.pdf"
[full text (PDF)]

Knižní recenze

Zdeněk Chytil, Arnošt Klesla
Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? string(12) "pdf/1202.pdf"
[full text (PDF)]

Martin Kocúrek
Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska string(12) "pdf/1211.pdf"
[full text (PDF)]