Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C02 (Mathematical Methods)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Josef Arlt, Milan Bašta:
Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti

Ivan Brezina, Juraj Pekár:
Analýza citlivosti hodnot Herfidalovho-Hirschmanovho indexu slovenského bankového sektora

Jakub Fischer, Jaroslav Sixta, Stanislava Hronová, Richard Hindls, Kristýna Vltavská:
Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970–1989 v metodice ESA 1995

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová:
Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace

Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská:
Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012

Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská:
Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová:
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls:
Příspěvek k časnějším odhadům hodnot čtvrtletních národních účtů

Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta, Martina Šimková:
Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století

Marian Genčev, Denisa Musilová, Jan Široký:
Matematický model Giniho koeficientu a zhodnocení redistribuční funkce daňového systému České republiky