Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C22 (Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Karel Brůna, Jaroslav Brada:
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky

Josef Arlt, Miroslav Plašil, Richard Horský:
Nový Keynesovský model inflace a jeho empirické ověření

Marián Rimarčík:
Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií

Josef Arlt, Markéta Arltová:
Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu - analýza panelových dat

Jan Hájek:
Test slabé formy efektivnosti středoevropských akciových trhů

Josef Arlt, Milan Bašta:
Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti

Jiří Škop, Jan Vejmělek:
Od parity kupní síly k natrexu - případ české koruny

Jiří Trešl:
Srovnání vybraných metod predikce změn trendu indexu PX

Miroslav Plašil:
Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením při použití Hodrick-Prescottova filtru

Josef Arlt, Martin Mandel:
Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla?

Štěpán Chrz, Karel Janda, Ladislav Krištoufek:
Modelování provázanosti trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv

Petr Maleček:
Toky dlouhodobé nezaměstnanosti

Jiří Mihola, Petr Wawrosz:
Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny

Martin Boďa, Petra Medveďová, Mariana Považanová:
(A)symetria v Okunovom zákone v štátoch Vyšehradskej skupiny

Luboš Marek, Petr Doucek:
Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v České republice

Diana Bílková:
Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls:
Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů

Josef Arlt, Martin Mandel:
Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů CZK/EUR a CZK/USD)