Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C23 (Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Zdeněk Dvorný:
Konvergence inflací zemí Cefta a Evropské unie - odhad panelovou metodou

Josef Arlt, Markéta Arltová:
Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu - analýza panelových dat

Petr Kadeřábek:
Jednoduchý model interakce CPI a PPI: aplikace na měsíční data zemí EU

David Prušvic:
Evropská fiskální pravidla a jejich účinnost: prvních 15 let

Karel Janda, Eva Michalíková, Věra Potácelová:
Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice

Kotlánová Eva, Kotlán Igor:
Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: empirická analýza

Petr Maleček:
Toky dlouhodobé nezaměstnanosti

Filip Ostrihoň, Zlatica Ivaničová:
Produkčná (ne)homogenita regiónov Slovenska

Tatiana Polonyankina:
Vliv migrace na specializaci občanů Evropské unie

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Pavla Vozárová:
VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ

Jan Brůha, Evžen Kočenda:
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii

Ondřej Badura:
Vliv relativního příjmu na sklon ke spotřebě – případ České republiky

Jaromír Antoch, Marie Hušková, Jan Hanousek, Jiří Trešl:
Detekce změn v panelových datech: Změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize