Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C24 (Single Equation Models; Single Variables: Truncated and Censored Models; Switching Regression Models; Threshold Regression Models)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka, Zdeněk Opršal:
Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit

Adam Čabla, Ivana Malá:
Využití metod analýzy přežití pro modelování doby nezaměstnanosti v České republice