Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C32 (Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Otakar Hevler:
Mají ceny ropy vliv na hospodářský růst?

Josef Arlt, Milan Guba, Štěpán Radkovský:
Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky)

Michal Slavík:
Úvod do moderních přístupů analýzy časových řad: Stavově prostorové modely a Kalmanův filtr

Karel Vít:
Vliv rozpočtového deficitu na devizový kurz

Josef Arlt, Petr Pokorný:
Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad

Mikuláš Luptáčik, Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Ján Ďuraš, Jana Hrivnáková, Peter Ondko:
Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR

Josef Arlt, Jan Kodera, Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Monetární přístup k inflaci - střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České Republiky v letech 1996-2004)

Zlatuše Komárková, Luboš Komárek:
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie

Jiří Škop, Jan Vejmělek:
Od parity kupní síly k natrexu - případ české koruny

Markéta Arltová, Jitka Langhamrová:
Analýza vztahů časových řad porodnosti a sňatečnosti v české republice v letech 1960-2007

Eduard Baumöhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost:
Integrácia akciových trhov: DCC MV-GARCH model

Roman Hušek, Tomáš Formánek:
Srovnání konvergence ekonomik ČR a vybraných zemí eurozóny na základě analýzy funkcí odezvy a nabídkových či poptávkových šoků

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč:
Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy

Eduard Baumöhl:
Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4

Sára Bíza Bisová, Roman Hušek:
Srovnání měnových transmisních mechanismů České republiky a Polska pomocí funkcí odezvy

Martin Komrska:
Rakouská teorie hospodářského cyklu: VAR analýza pro USA v letech 1978–2013

Rajmund Mirdala, Júlia Ďurčová:
Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie

Lukáš Kučera:
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice

Markéta Arltová, Tomáš Kábrt:
Hlavní determinanty ovlivňující poptávku po životním pojištění v České republice

Tomáš Šestořád:
Multiplikátor vládních výdajů při nulové nominální úrokové míře