Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: C52 (Model Evaluation, Validation, and Selection)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Karel Vít:
Vliv rozpočtového deficitu na devizový kurz

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových států EU

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová:
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce

Aleš Kresta, Tomáš Tichý, Mehdi Toloo:
Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu

Jiřina Kocourková, Anna Šťastná, Alena Černíková:
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie