Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: D24 (Production; Cost; Capital; Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity; Capacity)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Anna Kadeřábková:
Struktura a výkonnost technologicky náročného obchodu kandidátských zemí

Josef Jablonský:
Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek

Peter Baláž:
Postavenie fúzií a akvizícií v globalizácii svetového hospodárstva

Petr Suchánek:
Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské

Antonín Stehlík:
Budoucnost ekonomického hodnocení investic

Mojmír Hájek:
Zdroje růstu, souhrnná produktivita faktorů a struktura v České republice

Martin Dlouhý, Josef Jablonský, Ivana Novosádová:
Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic

Miroslav Kollár:
Struktura výroby, vnitroodvětvový obchod a jejich relevance pro teorii optimálních měnových oblastí

Jiří Fotr, Eva Kislingerová:
Integrace rizika a nejistoty do investičního rozhodování a oceňování

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Rozsah integrovaného státního vlastnictví a vliv firemní kontroly na výkonnost českých podniků

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Michal Mašika:
Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Anastasiya Shamshur:
Efektivita evropských firem

Nikola Šimková:
Efektívna priemerná daňová sadzba z kapitálu aplikovaná na slovenské podmienky

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

Lukáš Frýd:
Alternativní stanovení jednotné sazby korporátní daně ve vybraných zemích EU pomocí analýzy obalu dat

Martin Boďa:
Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia

Kateřina Duspivová:
Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic v České republice