Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E01 (Measurement and Data on National Income and Product Accounts and Wealth; Environmental Accounts)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jakub Fischer, Jaroslav Sixta:
K propočtu souhrnné produktivity faktorů

Zdeněk Hrdlička, Jana Ištvánfyová, Leoš Vítek:
Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí

Jakub Fischer, Jaroslav Sixta, Stanislava Hronová, Richard Hindls, Kristýna Vltavská:
Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970–1989 v metodice ESA 1995

Zdeněk Pikhart:
Možnosti hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika

Jana Kramulová, Petr Musil:
Experimentální odhad složek výdajové metody regionálního HDP v ČR

Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská:
Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012

Jaroslav Zbranek, Jakub Fischer:
Konstrukce a využití časových input-output tabulek pro hodnocení produktivity práce v podmínkách České republiky

Václav Rybáček:
Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls:
Příspěvek k časnějším odhadům hodnot čtvrtletních národních účtů

Jaroslav Kreuz, Aleš Lisa, Petr Šauer:
Environmentální Kuznetsova křivka v podmínkách České republiky v období 1975-2012

Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta, Martina Šimková:
Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století