Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E20 (Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy: General (includes Measurement and Data))

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Mikuláš Luptáčik, Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Ján Ďuraš, Jana Hrivnáková, Peter Ondko:
Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer:
Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová:
Systémový přístup ke konceptu flexicurity

Marta Nečadová, Jindřich Soukup:
Kontroverzní pojem národní konkurenceschopnost a výsledky zemí V-4 v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti 2007-2012

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová:
Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v Evropské unii