Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E22 (Investment; Capital; Intangible Capital; Capacity)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jan Pudlák, Pavel Neset:
ZvláŠtnosti vzniku českého kapitálového trhu

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

Miroslav Kollár:
Struktura výroby, vnitroodvětvový obchod a jejich relevance pro teorii optimálních měnových oblastí

Josef C. Brada, Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová:
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer:
Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí

Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská, Jaroslav Zbranek:
Souhrnná produktivita faktorů založená na službách práce a kapitálu

Krejčí Igor, Sixta Jaroslav:
Využití alternativních metod při odhadech stavů a spotřeby fixního kapitálu

Vojtěch Spěváček:
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001–2011

Lukáš Kučera, Karel Brůna:
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999–2012

Michal Hlaváček, Ondřej Novotný, Marek Rusnák:
Analýza cen komerčních nemovitostí v zemích střední Evropy

Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská:
Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity

Ondřej Šíma:
Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny)

Pavla Chmelová:
Vliv realizace strukturální pomoci Evropské unie na hospodářský cyklus a fiskální politiku České republiky

Lukáš Kučera:
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice