Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E24 (Employment; Unemployment; Wages; Intergenerational Income Distribution; Aggregate Human Capital; Aggregate Labor Productivity)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Růžena Vintrová:
Reálná konvergence - předpoklad plynulé integrace do Evropské unie

Slavoj Czesaný, Jana Fajtová:
Tendence ekonomického vývoje v Evropské unii

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

Emília Zimková, Jaroslav Barochovský:
Odhad potenciálneho produktu a produkčnej medzery v slovenských podmienkach

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová:
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová:
Systémový přístup ke konceptu flexicurity

Božena Kadeřábková, Emilie Jašová:
Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni

Kateřina Duspivová:
Role zahraničního vlastnictví z hlediska tvorby pracovních míst a fluktuace zaměstnanců

Vojtěch Spěváček:
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001–2011

Martin Janíčko, Ashot Tsharakyan:
K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice

Petr Maleček:
Toky dlouhodobé nezaměstnanosti

Karel Janda, Van Quang Tran, Pavel Zetek:
Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích

Martin Boďa, Petra Medveďová, Mariana Považanová:
(A)symetria v Okunovom zákone v štátoch Vyšehradskej skupiny

Tomáš Domonkos, Brian König:
Odhad nákladov nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky

Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová:
Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v Evropské unii

Lucia Bartůsková:
Pracovní motivace českých matek s dětmi do tří let

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková, Klára Čermáková, Pavel Procházka:
Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny

Ondřej Šíma:
Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny)

Diana Bílková:
Vliv délky praxe na výši mezd zaměstnanců v České republice od počátku hospodářské recese v roce 2009

Luboš Marek, Petr Doucek:
Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v České republice

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová:
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková:
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice

Vladislav Flek, Martin Hála, Martina Mysíková:
Nezaměstnanost a věková segmentace trhu práce

Diana Bílková:
Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD