Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E27 (Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment: Forecasting and Simulation: Models and Applications)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Martin Janíčko, Ashot Tsharakyan:
K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová:
Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace

Václav Rybáček:
Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová:
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce