Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E31 (Price Level; Inflation; Deflation)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Vojtěch Spěváček:
Parita kupní síly - nástroj mezinárodních srovnání

Zdeněk Dvorný:
Konvergence inflací zemí Cefta a Evropské unie - odhad panelovou metodou

Luděk Urban:
česká republika na prahu Evropské unie

Karel Brůna:
Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii

Oldřich Dědek:
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Evropská měnová unie a rizika pro reálnou konvergenci

Josef Arlt, Miroslav Plašil, Richard Horský:
Nový Keynesovský model inflace a jeho empirické ověření

Michal Andrle:
Principy modelů nové ekonomické geografie

Josef Arlt, Petr Pokorný:
Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad

Michal Pazour:
Dynamika konvergence cenové úrovně ČR a strategie přistoupení k eurozóně

Růžena Vintrová:
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky

Petr Kadeřábek:
Jednoduchý model interakce CPI a PPI: aplikace na měsíční data zemí EU

Jan Iša, Ivan Okáli:
Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu slovenska do eurozóny

Růžena Vintrová:
Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení

Josef Arlt, Milan Bašta:
Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti

Jaroslav Husár, Karol Szomolányi:
Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí

Jan Korda:
Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií

Dagmar Blatná:
Aplikace robustní regrese v analýze komparativních cenových hladin zemí Evropské unie

Václav Žďárek:
Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně

Jan Korda:
Monetární nerovnováha v teorii endogenních peněz

Dana Kloudová:
Produkční mezera jako indikátor inflace - případ pro českou ekonomiku

Jana Kramulová, Petr Musil:
Experimentální odhad složek výdajové metody regionálního HDP v ČR

Ondřej Čížek:
Makroekonometrický model eurozóny

Matěj Bajgar, Petr Janský:
Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly

Rajmund Mirdala, Júlia Ďurčová:
Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie

Lukáš Kovanda, Martin Komrska:
Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika centrálních bank vs. ekonomická literatura

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Hrozba sekulární stagnace