Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E32 (Business Fluctuations; Cycles)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Otakar Hevler:
Mají ceny ropy vliv na hospodářský růst?

Jarko Fidrmuc, Eduard Hagara:
Podobnosť ponukových a dopytových šokov v Európskej Únii a v pristupujúcich krajinách (implikácie pre Českú republiku a Slovensko)

Petr Kadeřábek:
Jednoduchý model interakce CPI a PPI: aplikace na měsíční data zemí EU

Emília Zimková, Jaroslav Barochovský:
Odhad potenciálneho produktu a produkčnej medzery v slovenských podmienkach

Eva Kaňková:
Vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie

Miroslav Plašil:
Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením při použití Hodrick-Prescottova filtru

Božena Kadeřábková, Emilie Jašová:
Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni

Andrea Tkáčová:
Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu českej ekonomiky

Dana Kloudová:
Produkční mezera jako indikátor inflace - případ pro českou ekonomiku

Slavoj Czesaný:
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize

Emília Jakubíková, Andrea Tkáčová, Anna Bánociová:
Kompozitné predstihové indikátory hospodárskych cyklov krajín V4 a ich komparácia s CLI Eurostatu a OECD

Lukáš Kučera, Karel Brůna:
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999–2012

Jiří Štekláč:
Politicko-ekonomické varianty vyhlazování hospodářského cyklu v soudobých úvěrových ekonomikách

Martin Komrska:
Rakouská teorie hospodářského cyklu: VAR analýza pro USA v letech 1978–2013

Ondřej Čížek:
Makroekonometrický model eurozóny

Martin Gürtler:
Poptávka po reálných peněžních zůstatcích v ČR a její determinanty

Martin Boďa, Petra Medveďová, Mariana Považanová:
(A)symetria v Okunovom zákone v štátoch Vyšehradskej skupiny

Aleš Melecký, Martin Melecký, Monika Šulganová:
Úvěry v selhání a makroekonomika: modelování systémového kreditního rizika v České republice

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková, Klára Čermáková, Pavel Procházka:
Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny

Jan Janků:
Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD

Jan Kodera, Quang Van Tran:
Odhad parametrů rozšířeného Kaldorova modelu a analýza stability stacionárního řešení

Aleš Michl:
Nová kritéria pro přijetí Eura

Andrea Tkáčová, Veronika Kišová:
Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase

Marianna Siničáková, Veronika Šuliková, Ľubica Štiblárová:
Tradičný a alternatívny pohľad na synchronizáciu hospodárskych cyklov v Európskej únii

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková:
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls:
Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů