Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E37 (Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Applications)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Oldřich Dědek:
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice

Luboš Komárek, Filip Rozsypal:
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank

Božena Kadeřábková, Emilie Jašová:
Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni

Aleš Melecký, Martin Melecký:
Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu: jak robustní je fiskální pozice České republiky?

Dana Kloudová:
Produkční mezera jako indikátor inflace - případ pro českou ekonomiku

Emília Jakubíková, Andrea Tkáčová, Anna Bánociová:
Kompozitné predstihové indikátory hospodárskych cyklov krajín V4 a ich komparácia s CLI Eurostatu a OECD

Helena Chytilová, Zdeněk Chytil:
Ekonomické vzdělání a peněžní iluze, experimentální přístup

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková, Klára Čermáková, Pavel Procházka:
Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny

Ondřej Čížek:
Reakční funkce Evropské centrální banky

Andrea Tkáčová, Veronika Kišová:
Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková:
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice