Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E43 (Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Oldřich Dědek:
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice

Karel Brůna, Jaroslav Brada:
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky

David Navrátil:
Systematická složka měnové politiky ČNB v režimu cílování inflace

Karel Brůna:
Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky

Karel Brůna:
Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky

Vladimir Pikora:
Vliv zveřejněných informací na výnosovou křivku

Karel Brůna:
Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky

Karel Brůna:
Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu

Karel Brůna:
Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska

Josef Arlt, Martin Mandel:
Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla?

Karel Brůna, Jiří Korbel:
Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže

Martin Komrska:
Rakouská teorie hospodářského cyklu: VAR analýza pro USA v letech 1978–2013

Miroslav Titze:
Netradičná menová politika a kvantitatívne uvolňovanie Centrálnej banky Japonska v rokoch 2001–2006

Pavel Potužák:
Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup

Jiří Štekláč, Miroslav Titze:
Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000–2014

Miroslav Titze:
Menová politika záporných úrokových sadzieb v eurozóne a Japonsku

Lukáš Kovanda, Martin Komrska:
Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika centrálních bank vs. ekonomická literatura

Miroslav Titze:
Kríza likvidity a finančná nákaza v rokoch 2007–2009: ponaučenie do budúcnosti

Lukáš Kučera:
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice

Valéria Halamová, Kristína Kočišová:
Premietanie medzibankových úrokových sadzieb do klientskych sadzieb na Slovensku (2004–2016)

Pavel Potužák:
Stimuluje spotřebu v situaci nulové nominální úrokové míry zvýšení inflačních očekávání?