Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E44 (Financial Markets and the Macroeconomy)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jaromír Šindel:
Nerovnováha běžného účtu platební bilance v členských státech eurozóny

Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách)

Jan Kodera, Miloslav Vošvrda:
Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém modelu uzavřené ekonomiky

Jan Kubíček:
Úrokové diferenciály a zadlužení v eurozóně

Karel Brůna:
Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky

Vladimir Pikora:
Vliv zveřejněných informací na výnosovou křivku

Karel Brůna:
Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky

Petr Hájek, Michal Střižík, Pavel Praks, Petr Kadeřábek:
Možnosti využití přístupu latentní sémantiky při předpovídání finančních krizí

Tomáš Holinka:
Proces učení a transparentnost centrální banky

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč:
Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy

Slavoj Czesaný:
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika

Miroslav Titze:
Menová politika Federálneho rezervného systému v rokoch 1929–1933

Jan Vejmělek:
Dopad intervence ČNB do finančních trhů