Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E52 (Monetary Policy)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Michal Kvasnička:
Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky

Oldřich Dědek:
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Evropská měnová unie a rizika pro reálnou konvergenci

Karel Brůna, Jaroslav Brada:
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky

Dana Viktorová:
Nekonzistence cílování inflace a maastrichtských kritérií: Impossible trinity

Jiří Škop:
Proč centrální banky systematicky podstřelují svůj cíl

Karel Brůna:
Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky

Oldřich Dědek:
Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura

Josef Arlt, Jan Kodera, Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Monetární přístup k inflaci - střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České Republiky v letech 1996-2004)

Jan Iša, Ivan Okáli:
Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu slovenska do eurozóny

Karel Brůna:
Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu

Luboš Komárek, Filip Rozsypal:
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank

Martin Mandel, Vladimír Zelenka:
Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky

Jan Korda:
Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií

Tomáš Holinka:
Proces učení a transparentnost centrální banky

Karel Brůna:
Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy

Jan Hošek, Luboš Komárek, Martin Motl:
Měnová politika a cena ropy

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč:
Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy

Jan Korda:
Monetární nerovnováha v teorii endogenních peněz

Jaromír Kukal, Tran Van Quang:
Modelování měnově politické úrokové míry ČNB neuronovými sítěmi

Luboš Komárek, Martin Motl, Filip Novotný, Ladislav Prokop:
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika

Josef Arlt, Martin Mandel:
Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla?

Mojmír Hampl:
Evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona

Karel Brůna, Jiří Korbel:
Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže

Slavoj Czesaný:
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika

Tomáš Havránek, Jana Sedlaříková:
Meta-analýza důchodové elasticity poptávky po penězích

Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová:
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny

Miroslav Titze:
Menová politika Federálneho rezervného systému v rokoch 1929–1933

Sára Bíza Bisová, Roman Hušek:
Srovnání měnových transmisních mechanismů České republiky a Polska pomocí funkcí odezvy

Jan Vejmělek:
Dopad intervence ČNB do finančních trhů

Vladan Hodulák, Oldřich Krpec:
Francouzsko-Německé monetární vztahy - pnutí v základech eurozóny

Václav Klaus:
Poučení z nerespektování elementárních pouček ekonomie - příklad řecké krize

Jiří Štekláč, Miroslav Titze:
Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000–2014

Stanislav Hába:
Verbální intervence ČNB: reaguje devizový kurz na slova bankovní rady?

Miroslav Titze:
Menová politika záporných úrokových sadzieb v eurozóne a Japonsku

Patrik Kupkovič:
Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku

Zbyněk Revenda:
Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Hrozba sekulární stagnace

Miroslav Titze:
Kríza likvidity a finančná nákaza v rokoch 2007–2009: ponaučenie do budúcnosti

Lukáš Kučera:
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice

Marianna Siničáková, Veronika Šuliková, Ľubica Štiblárová:
Tradičný a alternatívny pohľad na synchronizáciu hospodárskych cyklov v Európskej únii

Valéria Halamová, Kristína Kočišová:
Premietanie medzibankových úrokových sadzieb do klientskych sadzieb na Slovensku (2004–2016)

Tomáš Šestořád:
Multiplikátor vládních výdajů při nulové nominální úrokové míře

Pavel Potužák:
Stimuluje spotřebu v situaci nulové nominální úrokové míry zvýšení inflačních očekávání?

Stanislav Hába:
Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických