Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E58 (Central Banks and Their Policies)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Zdeněk Chytil:
Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank

Oldřich Dědek:
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice

Josef Arlt, Milan Guba, Štěpán Radkovský:
Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky)

Dana Viktorová:
Nekonzistence cílování inflace a maastrichtských kritérií: Impossible trinity

Jiří Škop:
Proč centrální banky systematicky podstřelují svůj cíl

Peter Baláž, Martin Líner:
Bola hospodárska reforma účinným nástrojom na riešenie finančnej krízy v Juhovýchodnej Ázii?

Martin Kvizda:
Nezávislost versus odpovědnost Evropské centrální banky - existuje řešení?

Oldřich Dědek:
Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura

Michal Pazour:
Dynamika konvergence cenové úrovně ČR a strategie přistoupení k eurozóně

Mojmír Helísek:
Riziko měnové krize z hlediska účasti v kursovém mechanismu ERM II

Luboš Komárek, Filip Rozsypal:
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank

Luboš Komárek, Kamila Koprnická, Petr Král:
Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence

Jan Korda:
Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií

Tomáš Holinka:
Proces učení a transparentnost centrální banky

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy

Szomolányi Karol, Lukáčik Martin, Lukáčiková Adriana:
Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč:
Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy

Luboš Komárek, Martin Motl, Filip Novotný, Ladislav Prokop:
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika

Karel Brůna:
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999–2011

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika

Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová:
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny

Miroslav Titze:
Menová politika Federálneho rezervného systému v rokoch 1929–1933

Sára Bíza Bisová, Roman Hušek:
Srovnání měnových transmisních mechanismů České republiky a Polska pomocí funkcí odezvy

Jan Vejmělek:
Dopad intervence ČNB do finančních trhů

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky

Ondřej Čížek:
Makroekonometrický model eurozóny

Miroslav Titze:
Netradičná menová politika a kvantitatívne uvolňovanie Centrálnej banky Japonska v rokoch 2001–2006

Jiří Štekláč, Miroslav Titze:
Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000–2014

Stanislav Hába:
Verbální intervence ČNB: reaguje devizový kurz na slova bankovní rady?

Zbyněk Revenda:
Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank

Ondřej Čížek:
Reakční funkce Evropské centrální banky

Lukáš Pfeifer, Libor Holub, Zdeněk Pikhart, Martin Hodula:
Interakce kapitálové a likviditní regulace v bankovním sektoru

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Hrozba sekulární stagnace

Hans Werner Sinn:
Brexit a krize eura: jakou chceme Evropskou unii?

Jan Brůha, Evžen Kočenda:
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii

Zbyněk Revenda:
Krytí peněz v současnosti – mýty, varianty a realita

Stanislav Hába:
Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických