Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E60 (Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Ladislav Hájek:
Daňové zatížení v zemích OECD a v České republice

Kotlánová Eva, Kotlán Igor:
Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: empirická analýza

Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová:
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky

Milan Bednář:
Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: význam liberalizace obchodních toků